Social & Familie

Albertslund Kommune er opdelt i to overordnede områder; By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og Børn, Sundhed & Velfærd.


Social & Familie
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

  Chef for Social & Familie er Jan Eriksen (konstitueret), mail: jan.eriksen@albertslund.dk

Social & Familie består af enhederne "Det administrative fællesskab", "Pædagogisk Psykologisk Rådgivning", "Sundhedsplejen", "Tandplejen", "Visitationen", "Familieafsnittet", "Familiehuset", "Pension & Ydelser", "Stab" og "Voksne med særlige behov".