Børn & Familie

Albertslund Kommune er opdelt i to overordnede områder; By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og Børn, Sundhed & Velfærd.


Børn & Familie
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 4368 6868
Mail borne.familieafdelingen@albertslund.dk

Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

 

Chef for Børn & Familie

Tine Buch Juhl  Tine Buch Juhl 
Mail tuj@albertslund.dk

Børn & Familie består af følgende:

Familieafsnittet
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Leder: Annette Esketveit Rasmussen avr@albertslund.dk

Familieafsnittet støtter og hjælper familier med børn og unge, der har sociale vanskeligheder. Derudover behandler Familieafsnittet ansøgninger om støtte til børn med kroniske lidelser og handicap.

Læs mere om Familieafsnittet.

 

Sundhedsplejen
Damgårdsvej 18
2620 Albertslund

Leder: Lene Caspersen lqp@albertslund.dk

Sundhedsplejen er et gratis kommunalt tilbud om besøg, undersøgelse og rådgivning til gravide, børnefamilier og børn, der er bosat i Albertslund kommune. I Sundhedsplejen er der også ansat  børneergoterapeuter og fysioterapeuter, som yder råd og vejledning samt behandling til børn med motoriske problemer.

Læs mere om Sundhedsplejen.

 

Familiehuset
Sletteland 20
2620 Albertslund

Leder: Ebbe Nordborg Olsen ebbe.nordborg.olsen@albertslund.dk

Familiehuset er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Familiehuset hjælper børnefamilier med børn fra 0 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år.

Læs mere om Familiehuset.

 

Ungeboligerne på Stationstorvet
Stationstorvet 23
2620 Albertslund

Leder: Bo Handrup Nikolajsen boh@albertslund.dk

Ungeboligerne på Stationstorvet er et botrænings- og udslusningstilbud til anbragte unge i alderen 16-18 år.

Læs mere om Ungeboligerne.

 

Tandplejen 
Nyvej 11, 1. sal
2620 Albertslund

Leder: Rikke Agerlin Ødum rau@albertslund.dk

Tandplejen tilbyder undersøgelser og behandling af 0-18 årige, som har registeret bopæl i Albertslund Kommune. Tandplejen varetager også omsorgstandpleje til borgere over 18 år, som  på grund af kronisk nedsat førlighed,  vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Borgere i Albertslund Kommune, der har behov for specialtandpleje, behandles i Specialtandplejen Gentofte Kommune.

Læs mere om Tandplejen.