Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


En faglig leder til PPR (Genopslag)

Ansøgningsfrist 17. december 2018, kl. 08:00

Vil du være med til at udvikle inklusionsarbejdet i Albertslund?
 
PPR Albertslund søger en faglig leder, der skal være med til at understøtte at PPR, i samarbejdet med dagtilbud og skoler, lykkes med at skabe det gode børneliv for alle børn og hvor den specialpædagogiske indsats sker så tidligt og tæt på almenmiljøet som muligt. I PPR har alle fokus på, at have øje for nye perspektiver og handlemuligheder, samt at kunne iværksætte nye former for indsatser i arbejdet med at skabe udvikling og trivsel i børn og unges liv.
 
PPR Albertslund består af 4 faggrupper; pædagogiske vejledere, psykologer, specialpædagogiske udviklingskonsulenter og tale-hørekonsulenter, der er tværfagligt organiseret i 4 distriktsteams. Der ud over 2 administrative medarbejdere og et lederteam bestående af PPR leder og to faglige ledere. De to faglige ledere dækker henholdsvis dagtilbud- og skoleområdet og indgår i et tæt samarbejde med lederne på disse områder, ligesom den faglige leder har ansvar for PPRs indsatser og støtte til de børn, der hører under disse områder. Den faglige leder har personaleansvar for medarbejderne i to af faggrupperne, ca. 20 medarbejdere. Lederteamet arbejder tæt sammen og i fællesskab finder løsninger og muligheder, der understøtter og styrker det tværfaglige arbejde, der er fundamentet i PPRs arbejde.
 
Udover de 4 distriktsteams har vi nedsat tværfaglige grupper, der betjener vores specialgrupper i skoler og daginstitutioner, ligesom der er etableret mødefora for de enkelte faggrupper. PPR Albertslund er funderet i den systemisk-narrative arbejdsmetodik.
 
Som faglig leder skal du kunne:

 • indgå i et ledelsesteam med faglighed, ideer og engagement
 • skabe overblik og prioritere egne opgaver i en travl hverdag
 • være en empatisk og tydelig personaleleder
 • støtte den enkelte til at kunne løse sine opgaver selvstændigt
 • være nysgerrig på andres perspektiver
 • lede et projekt fra idé og igennem implementeringsfasen
 • facilitere og lede møder, processer og projekter
 • arbejde selvstændigt ved at tage ansvar og finde løsninger
   
  Vi forventer at du:
 • Er uddannet psykolog, pædagog, lærer eller audiologopæd.
 • Har ledelseserfaring, gerne med en lederuddannelse
 • Har solid PPR erfaring
 • Tager udgangspunkt i barnets ressourcer og behov
 • Byder ind med en stærk faglig profil i lederteamet
 • Har gode samarbejdsevner og kan reflektere over egen praksis
 • Deler refleksioner over egen praksis i ledelsesteamet
 • Ser muligheder, også når det er svært
 • Er stærk i forandringsledelse
 • Kan jonglere mellem drifts- og udviklingsopgaver
Vi tilbyder:
 • En meget engageret og tværfaglig dygtig medarbejdergruppe
 • Mulighed for at præge og udvikle den specialpædagogiske indsats i Albertslund Kommune
 • Tæt sparring og ledelsesmæssig opbakning 
 • Supervision
 • Et godt arbejdsmiljø med plads til latter og plads til mangfoldighed
   
  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til leder af PPR Anna Blicher-Hansen, tlf.nr. 51 68 64 31 eller
  faglig leder Gittel Brønd, tlf. 31 65 89 96.

 • Send din ansøgning senest d.17.december 2018 kl.8.00. Der afholdes ansættelsessamtaler d.19. december 2018. Stillingen er 37 t. om ugen og med forventet start d.1. februar eller snarest herefter.
   
 
 
 
 

Send ansøgning