Ansøgning pædagogisk assistentelev 4 ledige pladser

Ønsker du at arbejde med børn i dagtilbud? Og er du parat til at lære en masse om, hvordan du planlægger forskellige aktiviteter for børn i inkluderende børnefælleskaber, og hvorfor tidlig indsats, sprogstimulering og bevægelse er vigtigt? Så uddan dig til pædagogisk assistent, med uddannelsesstart Januar 2020.


Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, som varer 2 år og 1½ mdr., og indeholder både skole- og praktikperioder.
Du kan læse mere generelt om uddannelsen på SOSU H hjemmeside www.sosuh.dk.

Ansættelsen sker i Albertslund Kommune, Børn, Sundhed & Velfærd, under Dagtilbud, Skoler & Uddannelse, med fokus på dagtilbudsområdet 0-10 år.

Vi forventer af dig,
• At du er motiveret, interesseret og engageret i dit arbejde med børn og i din uddannelse
• At du forpligtiger dig til, og tager ansvar for egen læring både i praktik og på skole
• At du overholder din mødepligt både i skole og praktik, og følger gældende regler begge steder
• At du er stabil og moden
• At tilfredsstillende straffeattest og ren børneattest kan fremvises

Vi tilbyder,
• Garanteret praktikplads til praktikforløbene
• I praktikperioden vil du blive tilknyttet en praktikvejleder på praktikinstitution
• I skoleperioderne bliver du undervist på SOSU H i Brøndby og i praktikperioderne arbejder du i en af Albertslund Kommunes vuggestuer, børnehaver og SFOer, hvor du får praktisk erfaring med de arbejdsopgaver en pædagogisk assistent udfører, og det du lærer i skolen
• Arbejdstid 37 timer pr. uge (tilrettelægges af praktiksted) og du aflønnes efter FOA's overenskomst

Forudsætninger for ansættelse,
• Bestået grundforløb 2

Alt det praktiske,
Skriv en motiveret ansøgning og begrund, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogiske assistent, og hvorfor du gerne vil ansættes i Albertslund Kommune. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning, herunder optagelse på grundforløb 2 enten igangværende eller allerede bestået. Søger du elevplads andre steder samtidigt, bedes dette oplyst i din ansøgning til os.


Ansøgningsfristen er den 19. november kl. 23.00.

Ansøgning sendes til: sul@albertslund.dk

Vi afholder en fælles interviewsamtale i uge 50, og endeligt svar på din ansøgning kommer kort derefter.
Hvis du har nogen spørgsmål eller vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Administrativ pædagogisk konsulent, Lone Ast, på telefon: 4368 6121 eller mail: lone.ast@albertslund.dk, eller overassistent, Susanne Stock Larsen på telefon: 4368 3303 eller mail: sul@albertslund.dk.