Sådan behandler vi dine oplysninger


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Henvendelse til Albertslund Kommune

Albertslund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til: 

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 43686868 Mail: albertslund@albertslund.dk Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På telefon: 23 99 05 15
  • På mail: DPO-M@htk.dk
  • Ved brev: Albertslund Kommune, Nordmarks Alle, 2620 Albertslund, att.: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")Du kan også kontakte DPO'en via digital post
  •  

Direkte link for borgere: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=27909 

Direkte link for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=27909  

Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Albertslund Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

 

 

I Albertslund Kommune behandler vi dine personoplysninger for, at kunne løse vores opgaver som kommunal myndighed. En myndighedsopgave kan være at du har ret til at modtage en ydelse efter lovgivningen eller vi skal levere en service. Den type af oplysninger vi har brug for, afhænger af hvilken type myndighedsopgave vi skal løse, men vi indsamler kun de oplysninger, vi har brug for at kunne løse opgaven.

EU´s databeskyttelsesforordnings art. 6 stk. 1, litra a, litra c eller litra f samt art. 9 stk. 2, litra a eller f, danner lovgrundlaget for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger. Har vi modtaget oplysninger om strafbare forhold, er vores grundlag for behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3. Er der tale om dit personnummer, som vi behandler med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer, så har vi hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Albertslund Kommune indsamler dine personoplysninger på forskellige måder.

Ofte vil du selv fremsende oplysningerne til Albertslund Kommune. Det kan være via brev eller mail, hvor dit navn og adresse og andre former for personoplysninger indgår. Andre måder, kan være ved at du ringer til Albertslund kommune, giver oplysningerne på et møde eller du har ansøgt noget via Albertslund Kommunes selvbetjeningsløsning på www.Albertslund.dk eller Borger.dk.

I andre tilfælde modtager Albertslund Kommune oplysninger om dig fra andre. Det kan f.eks. ske ved at du er part i en sag, som andre har rejst (f.eks. en nabotvist i en hegnssag) eller du kan være biperson i en sag, hvor du er pårørende til den person som sagen drejer sig om.

Albertslund Kommune kan også have brug for at indhente oplysninger fra andre myndigheder, domstole og registre. F.eks. kan Albertslund Kommune indhente oplysninger om dig fra:

  • Folkeregistret
  • SKAT
  • BBR-registret
  • Tinglysningsretten. 

Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi indhenter om dig fra andre.

 

I visse tilfælde videregiver Albertslund Kommune dine oplysninger. Det kan være til andre offentlige myndigheder, andre kommuner, regioner, rådgivere, revisorer, advokater m.v.

Albertslund Kommune videregiver oplysninger om dig, for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedsloven regler om aktindsigt, men der kan også være tale om videregivelse af dine oplysninger til andre dele af forvaltningen for at kunne behandle din henvendelse.

Rettigheder:

Du har forskellige rettigheder, når Albertslund Kommune behandler dine personoplysninger:

Du kan læse mere her

Klageadgang: 

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Albertslund Kommune behandler dine personoplysninger på.