Hvis du har været ansat under Servicelovens §118 siden 2006, kan du måske få behandlet din sag på ny

Har du været ansat under Servicelovens §118 Pasning af nærtstående og modtaget løn af Albertslund Kommune for at passe en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap i en eller flere perioder siden den 1. januar 2006? Så kan du måske få behandlet din sag på ny


Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser. Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven.

Social- og Indenrigsministeriet har den 6. februar 2020 informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning. Kommunen har pligt til at behandle de sager, hvor borgere har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne, på ny.

Der er tale om sager, hvor personer har været ansat og modtaget løn af kommunen for at passe en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap. Her har satsen været fejlagtigt reguleret siden den 1. januar 2006. Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindelige forældelsesfrist i loven på 3 år. Det gælder også selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl. Se pkt. 5.3 i ministeriets orienteringsskrivelse

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter serviceloven, kan du rette henvendelse til Birgitte Fischer Larsen på tlf.: 24 97 25 32 (Man-ons: kl. 8.30-9.30, tor: kl. 15-17.30 og fre: kl. 8.30-9.30) eller til Christina Odgaard på christina.odgaard@albertslund.dk, som begge vil vurdere og behandle din sag på ny.