Hjælp din skraldemand i sne og frost

Husk at fjerne sne og is helt hen til din skraldespand


 

Ved frost og snefald

Husk at hjælpe skraldemanden! Adgangsvejen fra skraldebilen og hen til dit affaldsstativ skal være ryddet for sne og gruset for is, så skraldemanden kan hente dit affald uden besvær. Bor du på en privat vej, skal du og dine naboer også sørge for at vejen er ryddet for sne senest kl. 7 dagen efter et snefald. 

Skraldemanden kan i perioder med frost have problemer med at stativernes hængsler fryser. Dette betyder at lågerne ikke kan åbnes, og du kan derfor ikke få tømt. Låseolie er en god ide til hængslerne.

Har du en todelte beholder til mad/rest kan du lægge en avis i bunden af madaffaldsrummet. Så fryser madposerne ikke så nemt fast.