Gang- og cykelbroen Bystien over Nordre Ringvej lukkes midlertidigt

Hovedstadens Letbane lukker midlertidigt gang- og cykel-broen Bystien over Nordre Ringvej i marts og udfører støjende arbejde


Gang- og cykelbroen Bystien over Nordre Ringvej lukkes midlertidigt - Albertslund Kommune

I slutningen af marts 2021 går Hovedstadens Letbane i gang med at ombygge gang- og cykelbroen ved navn Bystien, der løber tværs over Nordre Ringvej syd for Fabriksparken i Albertslund.

Hovedstadens Letbane skal ombygge broen for at gøre plads til den kommende letbane. For at kunne ombygge broen, er det nødvendigt at lukke den midlertidigt.

Det forventes, at broen vil være lukket for gående og cyklister fra marts 2021 til oktober 2021.

Hovedstadens Letbane henviser til, at man i stedet benytter det lysregulerede kryds mellem Fabriksparken og Nordre Ringvej.

Arbejdet vil blandt andet bestå af at forstærke broens fundament. Derfor skal Hovedstadens Letbane vibrere midlertidige pæle ned både på nord- og sydsiden af broen. Mellem pælene lægges en bjælke, som holder broen, mens arbejdet er i gang.

Hvad betyder det for naboer til byggeriet?
Hovedstadens Letbane forventer, at det mest støjende arbejde vil finde sted fra slutningen af marts til slutningen af april 2021, hvor de vibrerer pæle i jorden. Arbejdet vil udover støj også kunne medføre vibrationer for dem, der bor i området. Derfor varsles naboerne med henvisning til §12 stk. 4 i Byggeloven (læs evt. mere på retsinformation.dk).

Arbejdet finder sted på hverdage indenfor normal arbejdstid kl. 7-22. Hovedstadens Letbane beklager de gener, arbejdet giver dem, der bor og færdes i området.

Det forventes, at arbejdet med ombygning af broen varer frem til december 2021.

Hvis man har spørgsmål til byggeriet, er man altid velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane via e-mail på info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500.