Gå ikke ud på isen før det er sikkert - opdateret 18. februar

Hold øje med skiltene og bliv opdateret her på hjemmesiden og kommunens side på Facebook


Gå ikke ud på isen før det er sikkert - opdateret 18. februar - Albertslund Kommune

Som udgangspunkt er al færdsel på søerne i Albertslund Kommune forbudt, indtil vi har målt om isen er tyk nok til at bære.

Vi måler jævnligt isens tykkelse og når vi konstaterer at den er stærk nok, sætter vi et skilt op der tillader færdsel på isen på eget ansvar.

Efter de seneste dages tøvejr er færdsel på isen forbudt på alle de søer vi overvåger og der er nu skiltet med dette.

På vores hjemmeside kan du se et kort over hvilke søer vi overvåger og få oplysninger om hvor isen er sikker: ”Skøjteløb”

I Kanalen og Rådhussøen er der så meget gennemstrømning af vand at isen er usikker og derfor er ”Færdsel på isen forbudt”.

Stensøen (”Hundesøen”) i Vestskoven hører under Naturstyrelsen som ikke måler tykkelsen på isen eller sætter skilte op, så her må man selv vurdere om isen kan bære.