Denne model for nedlukning gælder

Den nye model - vedtaget af Folketinget - for nedlukning anviser, at kommuner skal nedlukke:

  • ved 250 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen (testjusteret).

Og at sogne skal nedlukke, hvis følgende tre parametre er opfyldt:

  • Der er mere end 500 smittede pr. 100.000 borgere
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Positivprocenten er på 2,5 procent eller mere.

Nedlukkede kommuner/sogne kan genåbne, når sognet/kommunen er under niveau for ét af de relevante parametre i syv dage i træk.