Gå til hovedindhold

Børneliv i sund balance - med aktiv og sund uge for de mindste

Mange børn og familier i Albertslund Kommune vil i uge 41 opleve et fokus på ekstra sunde rammer. Projektet Børneliv i sund balance holder aktivitetsuge, hvor børn og familier skal smage sunde snacks, fægte, kuglestøde og meget mere

Indhold

  Læs aktivitetsplanen for uge 41

  sund bål-mad, bjørnegymnastik, motionsløb, cykelstafet, levende musik og bevægelse... Der er masser af oplevelser og aktiviteter i uge 41 hos de dagtilbud, skoler/SFO’er og lokale aktører, som er engageret i projektet Børneliv i sund balance i Albertslund Kommune.

  - 10 dagtilbud, fire skoler og kommunens sundhedspleje har brugt det seneste år på at udvikle og forme projektet, og starter nu for alvor med at sætte fokus på et børneliv i sund balance i egen praksis. Flere af aktiviteterne i uge 41 er et startskud til et nyt samarbejde i lokalområderne, som deltagerne forhåbentlig vil få styrket endnu mere i de kommende år til gavn for børnene, siger Caroline Eie Buskov, projektleder af Børneliv i sund balance i Albertslund Kommune.

  Målet med Børneliv i sund balance er, at lokalområdet, institutioner, skoler og civilsamfundet i form af foreninger og fritidsinteresser er med til at etablere og inspirere til sunde rammer i barndommen. Det er her fundamentet til børnenes sundhed og aktive liv bliver lagt. Hvor man tidligere i andre sundhedsprojekter går til de enkelte familier, så er fokus i det her projekt i stedet at skabe samarbejde om de sunde rammer i børnenes lokalområder. Børnehuset Hyldespjældet er glade for at være med i projektet:

  - Børneliv i sund balance har gjort os ekstra opmærksomme på, hvordan det tværgående samarbejde i lokalområdet har positiv betydning for det enkelte barn. I forbindelse med vores aktiviteter ved kulturhuset Birkelundgård i uge 41, har vi eksempelvis taget kontakt til det lokale supermarked. På den måde har vi fået doneret sunde snacks til børn, forældre og  andre interesserede i lokalområdet, som kommer forbi. I det daglige samarbejder vi i hele børnehuset om at have fokus på madmod og bevægelsesglæde. Når morgengymnastik og smagning af nye grøntsager bliver en del af vores faste rutiner i hele huset, og ikke bare er noget vi gør ind imellem, så kommer det mere naturligt – og det virker, siger Judithe Nielsen, der er dagtilbudsleder i Børnehuset Hyldespjældet.

  Fakta om Børneliv i sund balance
  Børns sundhed og trivsel afhænger i høj grad af, hvor de vokser op. Men hvordan kan kommuner, lokalsamfund og familier sammen skabe bedre rammer for et sundt børneliv og dermed sikre, at alle børn får et godt afsæt i livet? Det skal det 5-årige projekt støttet af Nordea-fonden forsøge at give svar på.

  Albertslund Kommune, Aalborg Kommune og Frederikssund Kommune deltager i projekt Børneliv i sund balance, som er ledet af Center for Forebyggelse i praksis. En ekspertgruppe bestående af forskere og Julemærke Fonden bidrager til udvikling og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet evaluerer.

  Fælles ansvar for børns sundhed og trivsel
  Projektet løber fra 2020 til 2024 og tager udgangspunkt i vidensbaserede indsatser, der fremmer børnefamiliers muligheder for at trives i fællesskaber, spise sundt og være fysisk aktive for herigennem at fremme en sund vægtudvikling hos børnene. Målgruppen er børn 0-10 år og målet er, at alle relevante voksne i lokalsamfundet – herunder forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skole, lokale idrætsforeninger og erhvervsliv – arbejder sammen og tager fælles ansvar for at styrke sundheden og trivslen hos børnene.

  Læs mere om projektet Børneliv i sund balance på KL's hjemmeside