Gå til hovedindhold

Afdeling i børnehus genhuses pga. skimmel

Screening af Børnehuset Damgården har nu desværre vist, at der er skimmel i lokalerne, hvor afdeling Bækken har til huse. Børn og medarbejdere genhuses i Naverland 28 fra næste uge

Indhold

  I forbindelse med skimmelfund i Brillesøen og Jægerhytten tidligere på året blev det besluttet i Kommunalbestyrelsen i marts, at der i 2021 skulle gennemføres en skimmelscreening af alle kommunens daginstitutioner. Screeningen af Børnehuset Damgården har nu desværre vist, at der er fundet skimmel i lokalerne, hvor afdeling Bækken har til huse.

  På baggrund af resultaterne af målingerne er det forvaltningens vurdering, at det vil være mest fornuftigt at flytte børnene fra Bækken, mens der laves en skimmelsanering. Derfor indkaldte Albertslund Kommune med det samme forældrebestyrelsen i Damgården til møde fredag aften den 20. august, for at informere om situationen og få grebet den ordentligt an.

  Efterfølgende er alle forældrene til børn i afdeling Bækken forsøgt kontaktet pr. telefon og via mail, så de kan få de relevante informationer, bl.a. at afdeling Bækken i næste uge får til huse i lokalerne på Naverland 28 indtil problemerne med skimmel er løst. På den måde samles hele Børnehuset Damgården i Naverland, hvor den anden afdeling, Jægerhytten, allerede er genhuset imens Jægerhytten renoveres. På Naverland 28 er den nødvendige plads, og de fleste børn kender huset efter at have været der i løbet af sommeren.

  Albertslund Kommune sørger for, at forældre kan kontakte en sundhedsplejerske, så forældre også kan få svar på de spørgsmål af sundhedsmæssig karakter, de kan have.

  Når institutionen er blevet genhuset vil forvaltningen i samarbejde med rådgiver foretage yderligere undersøgelser af bygningen for at klarlægge, hvor skimlen stammer fra. På den baggrund udarbejdes en plan for, hvordan problemerne kommes til livs.

  Processen med at screene de forskellige institutioner i kommunen for skimmel vil fortsætte, så vi sikrer at kunne handle på potentielle problemer som i det her tilfælde.