Udskudt SFO- og klubstart betyder efterregulering af takst

Beslutningen om at de nye skolebørn først skal starte i SFO 1. juni og at børn i 3. klasse ligeledes først skal starte i klub 1. juni betyder, at der i juni måned vil ske en efterregulering for henholdsvis dagtilbuds-, SFO- og klubtakst. Beslutningen er taget pga. at kunne tage de nødvendige forholdsregler for at undgå coronasmitte,, men den er taget så sent, at opkrævningen for maj ikke har kunnet nå at blive stoppet


Børn der sjipper i en skolegård.  - Albertslund Kommune

Forældre til børn, som skulle være startet i SFO 1. maj og klub ligeledes 1. maj, har modtaget information omkring udskydelse af henholdsvis SFO- og klubstart til den 1. juni 2020. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at opkrævningen for maj måned ikke har kunnet nå at blive stoppet, da beslutningen om udskydelsen først er truffet efterfølgende.

Det betyder, at der i juni måned vil ske en efterregulering for henholdsvis dagtilbuds-, SFO- og klubtakst på følgende måde:

  • I skal betale henholdsvis SFO- eller klubtakst i maj måned (fordi opkrævning allerede er udsendt)
  • I juni måned skal I så betale henholdsvis dagtilbudstakst eller SFO-taksten for den ekstra måned, jeres barn har gået i dagtilbud eller SFO
  • I skal ikke betale SFO- eller klubtakst i juni måned (da den allerede er betalt på forskud i maj måned)

Albertslund Kommune beklager for den forvirring, det har medført, men vi har desværre ikke haft mulighed for at ændre på det.