Tilmelding til grundlovsceremoni

For at opnå dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. På grund af situationen med COVID-19 måtte vi aflyse ceremonien i marts, og afholder derfor to ceremonier på Albertslund Rådhus i august


Tilmelding til grundlovsceremoni - Albertslund Kommune

To gange om året vedtager Folketinget en ny ”lov om indfødsrets meddelelse”, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i. 

Ved grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Tidligere har det været et krav, at ansøgere som led i ceremonien skulle udveksle håndtryk med én eller flere repræsentanter fra byrådet. På grund af situationen med COVID-19, og myndighedernes retningslinjer for at mindske risikoen for spredning af COVID-19, indeholder lovforslaget til den kommende lov om indfødsrets meddelelse dispensation for kravet om håndtryk.

Folketinget tager endelig stilling til lovforslaget den 18. juni 2020. Hvis lovforslaget bliver vedtaget i Folketinget, suspenderes kravet om håndtryk i forbindelse med grundlovsceremonien for de ansøgere, der er omfattet af lovforslaget L 180 samt ansøgere omfattet af lov nr. 1553 af 27. december 2019 om indfødsrets meddelelse, som endnu ikke har opnået statsborgerskab.

Tilmelding til grundlovsceremonier
Som konsekvens af situationen med COVID-19, og særligt forsamlingsforbuddet afholder Albertslund Kommune to grundlovsceremonier i august 2020.

 • Onsdag den 19. august kl. 10 afholdes grundlovsceremoni for ansøgere omfattet af lov nr. 1553 af 27. december 2019
  Tilmeldingsfristen for denne ceremoni er den 31. juli 2020
 • Tirsdag den 25. august kl. 10 afholdes grundlovsceremoni for ansøgere omfattet af lovforslaget L 180 2020
  Tilmeldingsfristen for denne ceremoni er den 6. august 2020

Grundlovsceremonien vil finde sted i Kommunalbestyrelsesalen på Albertslund Rådhus, Nordmarks Allé 2, 2620 Albertslund. Du tilmelder dig ved at sende en mail til GC@albertslund.dk med dit navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer (hvis vi får brug for at kontakte dig).

Retningslinjerne fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 gør desværre, at du ikke har mulighed for at tage ledsagere med til ceremonien.

Når du har tilmeldt dig ceremonien, vil du modtage en bekræftelse. Det kan tage lidt tid, før du modtager din kvittering.

Medbring blanket og gyldig legitimation
Til grundlovsceremonien skal du medbringe: 

 • Blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til dig i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget om indfødsret. Blanketten hedder 'Blanket til afgivelse af erklæring'. Blanketten må ikke være underskrevet på forhånd.
 • Gyldig legitimation med foto. Vælg mellem en af nedenstående:
  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.

Efter grundlovsceremonien
Efter grundlovsceremonien sender Albertslund Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet.  Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig. Når du har modtaget statsborgerretsbeviset, kan du få udstedt et dansk pas ved hjælp fra borgerservice. 

Vær opmærksom på
Albertslund Kommune kan kun afholde grundlovsceremonier på de nævnte datoer, hvis lovforslaget L 180 og suspenderingen af kravet om håndtryk vedtages af Folketinget. Hvis lovforslaget ikke vedtages, kan vi ikke gennemføre ceremonierne i overensstemmelse med de skærpede forholdsregler, vi alle skal tage, da håndtryk stadig vil være et krav i forbindelse med grundlovsceremonierne.

________ 

Yderligere information

Læs om lovforslaget om indfødsrets meddelelse (link).

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (link).