Tilmelding til grundlovsceremoni

For at opnå dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni på Albertslund Rådhus. Ceremonien afholdes d. 24. marts 2020. Tilmeldingsfrist er torsdag den 5. marts


Tilmelding til grundlovsceremoni - Albertslund Kommune

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i. 

Ved grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven samt udveksle håndtryk med én eller flere repræsentanter fra byrådet.

Tilmelding til grundlovsceremonien
Albertslund Kommune afholder den første grundlovsceremoni tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 9.30.

Grundlovsceremonien vil finde sted i Kommunalbestyrelsesalen på Albertslund Rådhus, Nordmarks Allé 2, 2620 Albertslund.

Du skal tilmelde dig senest torsdag den 5. marts 2020. Du tilmelder dig ved at sende en mail til GC@albertslund.dk med dit navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer (hvis vi får brug for at kontakte dig). Dertil gerne oplysninger om, hvor mange ledsagere du ønsker at have med (du kan have 1-2 ledsagere med).
 
Når du har tilmeldt dig ceremonien, vil du modtage en bekræftelse. Det kan tage lidt tid, før du modtager din kvittering.

Medbring blanket og gyldig legitimation
Til grundlovsceremonien skal du medbringe: 

  1. Blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til dig i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget om indfødsret. Blanketten hedder 'Blanket til afgivelse af erklæring'. Blanketten må ikke være underskrevet på forhånd.

  2. Gyldig legitimation med foto. Vælg mellem en af nedenstående: 

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.

  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.

Efter grundlovsceremonien
Efter grundlovsceremonien indsender Albertslund Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig.

Når du har modtaget statsborgerretsbeviset, kan du få udstedt et dansk pas ved hjælp fra borgerservice. 

________ 

Yderligere information

Læs om lovforslaget om indfødsrets meddelelse (link).

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (link).