Team Sygedagpenge i Borger- & Ydelsescentret har lukket fra 25. maj til 5. juni

Der skal indføres et nyt landsdækkende sygedagpengesystem, hvilket betyder, at Team Sygedagpenge i Borger- og Ydelsescentret holder lukket for henvendelser om sygedagpenge i perioden 25. maj til 5. juni 2020.


Albertslund kommune skifter til nyt IT-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni 2020. Det nye system skal benyttes i alle landets kommuner.

Overgangen til det nye system betyder, at der vil være lukket i Borger- og Ydelsescenterets sygedagpenge team, da der skal konverteres meget store datamængder fra gammelt system til nyt system i perioden 25. maj til 5. juni, begge dage inklusive. Lukkeperioden gælder både for borgere og virksomheder.

Sagsbehandlingstiden kan i en kort tid efterfølgende være forlænget, da det i lukkeperioden ikke er muligt at tilgå informationer, som kommer ind i systemet til behandling. Team Sygedagpenge gør selvfølgelig deres bedste for, at behandle sagerne hurtigst muligt, når der er tilgang til det nye system.

Selvom sagsbehandlingstiden er forlænget i kommunen, er det fortsat vigtigt, at du som borger eller arbejdsgiver overholder de angivne tidsfrister. Hvis du overskrider tidsfristerne, kan du miste retten til sygedagpenge eller refusion.