HOFOR svarer om afvigelser på vand

Læs svar fra HOFOR på spørgsmål om afvigelser i vandets smag og udseende, som er oplevet forskellige steder i Albertslund


Svar om afvigelser på vandsmag - Albertslund Kommune

På baggrund af en henvendelse fra en borger, har Albertslund Kommune har henvendt sig til HOFOR med spørgsmål om vandets smag og udseende, da der er oplevet afvigelser forskellige steder i Albertslund. HOFOR har svaret følgende ved vandkvalitetschef Ann-Katrin Pedersen:

"HOFOR har fået videresendt en henvendelse til Albertslund Kommune med spørgsmål om, hvad afvigende (metallisk) smag hos en borger i nærheden af Engelundskolen kan skyldes. Ydermere refereres til nogle opslag på en facebookgruppe i Albertslund, hvor nogle borgere undrer sig over, at drikkevandet en gang i mellem har en afvigende smag. Disse opslag er fra borgere forskellige steder i kommunen (Syd, Blommegården, Hedemarken,) men er ikke specificeret nærmere. 

Når smagen beskrives som metallisk er det naturligt at tænke på indhold af jern i vand. Grundvandets naturlige indhold af jern fjernes stort set ved vandbehandlingen på vandværket. Den lille mængde jern, som er tilbage i vandet vil over en årrække give anledning til udfældning i vandledningerne, så der helt naturligt ligger en smule jernudfældninger i ledningerne. Ved normal drift ligger det på bunden i ledningerne. Men når der f.eks. arbejdes på vandledninger, kan det give anledning til ændring i både flow og tryk, og herved kan disse jernudfældninger blive hvirvlet op og evt. give en afvigende smag. Dette er ikke sundhedsskadeligt, men selvfølgelig en gene for borgerne, hvis de oplever afvigende smag på vandet. Situationen vil normaliseres, når flow og tryk bliver normalt igen.

I Albertslund har der det sidste stykke tid været en del arbejde på ledningsnettet i forbindelse med den sektionering, HOFOR er i gang med at etablere på ledningsnettet. Det har sandsynligvis været årsagen til, at enkelte borgere har registreret en afvigende smag på drikkevandet. 

Måling af jern er en del af den regelmæssige kontrol af vandbehandlingen på vandværkerne og en del af kontrollen, som udføres af vandet i ledningsnettet. Der har i de målinger, vi har udført i 2020, ikke været indhold af jern over kvalitetskravet på vandværkerne. Heller ikke i det, vi har målt i ledningsnettet."