Advokatundersøgelse: Albertslund Kommune får skarp kritik for sagsforløb

De efterladte rettede ovenpå en borgers død i starten af januar 2019 kritik af Albertslund Kommune i forhold til det forudgående forløb. I efteråret 2019 blev det besluttet af kommunalbestyrelsen, at en ekstern advokatundersøgelse skulle gennemgå forløbet. Advokatfirmaet Elmann har nu gennemgået sagsforløbet, og undersøgelsens resultat påpeger fejl af forskellig karakter i forløbet


Albertslund Kommune har på den baggrund holdt møde med familien, hvor resultatet af undersøgelsen er blevet gennemgået. På mødet har kommunen undskyldt for forløbet overfor familien og redegjort for, hvilke tiltag der sættes i værk for at rette op på de fejl, advokatundersøgelsen peger på.  

Ekstraheret udgave af rapporten med undersøgelsen foretaget af advokatfirmaet Elmann (link)

Resumé af advokatundersøgelsen (link)

Vi henviser iøvrigt til kommunalbestyrelsens beslutningsreferat fra mødet torsdag den 3. september (link)