Reduceret åbningstid i dagtilbud fra den 11. maj til den 29. maj

Fra mandag den 11. maj og frem til den 29. maj 2020 reduceres åbningstiden i Albertslund Kommunes daginstitutioner (begge dage inkl.). Den reducerede åbningstid finder sted for en kortere periode, hvor kommunens daginstitutioner har ekstra mange børn i tilbuddet grundet udsættelse af SFO start fra den 1. maj til den 1. juni 2020


To drenge, der står ved et bord-bænke-sæt, hvorpå der står frugt, drikkelse og brød - Albertslund Kommune
Åbningstid fra den 11. maj – den 29. maj 2020
• Åbningstiden vil i perioden være fra kl. 8.00-16.00. Modtagelse og afhentning organiseres af dagtilbuddet i intervaller mellem kl. 8.00-9.00 og 15.00-16.00.
• For dagtilbud med udvidet åbningstid er åbningstiden fra kl. 6.00-16.00. Udvidet åbningstid er for de børn, hvis forældre pr. 1. maj eller tidligere har aftale om at benytte udvidet åbningstid.
• Der tilbydes supplerende til den reducerede åbningstid nødpasning til de børn, hvis forældre arbejder i kritiske funktioner forstået som akut Covid-19 beredskab, og hvor andre pasningsmuligheder er afsøgt. Dette skal aftales specifikt med ledelsen i den enkelte daginstitution.