Plan for genåbning af skoler og dagtilbud

Over påsken er der blevet arbejdet på en plan for genåbning af dagtilbud og skoler for elever fra 0.-5. klasse samt specialskoler. Mandag den 13. april blev planen tiltrådt politisk af Økonomiudvalget. Planen skal bidrage til at skabe sikkerhed og tryghed for både børn, forældre og kommunens ansatte. Planen indeholder en lang række retningslinjer i tråd med myndighedernes anbefalinger, som betyder at der i Albertslund Kommune åbnes op fra torsdag den 16. april


Plan for genåbning af skoler og dagtilbud - Albertslund Kommune

Som de fleste ved, meddelte statsministeren mandag den 6. april 2020, at der skulle ske en genåbning af dagtilbud og skoler for elever fra 0.-5. klasse samt specialskoler. Genåbningen skal naturligvis ske sundhedsmæssigt forsvarligt og dermed med nødvendig hensyntagen til de konkrete muligheder og rammer på institutions- og skoleniveau. 

Det er i det lys blevet besluttet, at åbningen sker den 16. april i Albertslund Kommune, så medarbejderne kan blive fortrolige med de konkrete løsninger og forholdsregler i dagene efter påske fra den 14. til den 16. april. Det er centralt for at skabe trygge rammer for børnene og for at sikre at børnene bliver modtaget af rolige voksne, der har overblik over dagen og opgaverne.  

Planen for genåbning af Albertslund Kommunes institutioner og skoler er en ramme. Information om de konkrete forhold for den enkelte institution/skole i forbindelse med genåbningen modtager forældre via institutionernes og skolernes kanaler, ALIA og AULA.

Helt overordnet handler det om at starte igen på nye betingelser. At vi skal være sammen om at skabe en tryg hverdag for alle, hvor den vedtagne fælles plan er rammen. Men samtidig har lederen i den konkrete institution/SFO/klub/skole et særligt ansvar for, at tilrettelæggelsen af dagen sker sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Læs hele planen, som Økonomiudvalget tiltrådte mandag den 13. april 2020, og som nu udgør den fælles ramme for genåbningen af institutioner og skoler i Albertslund Kommune (link)