Opdatering om COVID-19

Albertslund Kommune følger myndighedernes anbefalinger. Vi opdaterer her på siden


Opdatering om COVID-19 - Albertslund Kommune

SENESTE NYT OM CORONA (8. april 2020):
Statsministeren afholdt mandag aften den 6. april pressemøde, hvor hun fremlagde sin plan for en gradvis genåbning af samfundet, som bl.a. omfatter at dagtilbud og skoler fra 0-5 klasse kan genåbne den 15. april 2020. 

Sådan åbner dagtilbud og skoler i første fase efter påske
I Albertslund Kommune er vi i fuld gang med at forberede arbejdet med at åbne dagtilbud og skoler. På baggrund af de omfangsrige retningslinjer, som vi har modtaget fra Sundhedsstyrelsen, er vi nu i gang med at finde de konkrete løsninger, så vi åbner kontrolleret op og i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger. Vi arbejder på at skabe trygge rammer for børnene, og for at sikre, at jeres børn bliver modtaget af rolige voksne, der har overblik over dagen og opgaverne. Vi glæder os meget til at se børnene igen.

For at sikre, at vi har de nye rutiner klar, forventer vi at åbne fra torsdag den 16. april i vores daginstitutioner og i skolerne fra 0.-5.årgang, specialklasser og specialskole.

På den måde kan vi få medarbejderne på arbejde igen, organiseret og tilrettelagt rammerne bedst muligt ift. bemanding, den nødvendige plads, afstand mellem børnene, øget rengøring mv.

Indtil vi åbner dagtilbud og skoler opretholder vi tilbuddet om nødpasning. Har forældre behov for nødpasning, skal der tages kontakt til lederen af barnets institution/skole.

For de klassetrin, der må fortsætte skolegangen hjemmefra efter påske, vil der fortsat være onlineundervisning og digitale læringsforløb.

Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, som vi er ved at finde løsninger for, så vi lever op til dem, når vi genåbner den 16. april, kan du finde her;

På dagtilbudsområdet (link)

På skoleområdet (link)

 

Statsministeren understregede desuden på sit pressemøde den 6. april vigtigheden i, at vi stadig står sammen ved at holde afstand for ikke at sprede coronasmitte. Det er vigtigt for at vi undgår et kritisk niveau af smittespredning, hvor vores sundhedsvæsen ikke kan følge med. Vi skal alle fortsat tage forholdsregler som øget håndhygiejne, holde afstand og ikke samles i større grupper.

Det er således stadig vigtigt, at vi alle viser samfundssind og husker på at tage de nødvendige forholdsregler over påsken og videre. 

Albertslund Kommune tager alle de forholdsregler, som myndighederne anbefaler, for at mindske spredning af coronavirus, så vores sundhedsvæsen kan følge med. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuel situation
Vi opdaterer her på siden i forhold til den aktuelle situation.  

Information på flere sprogUdlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med Boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19 - gå til side med information om andre sprog (link)

Rådhus lukket og møder aflyst
Situationen betyder, at alle møder er aflyst, medmindre det drejer sig om noget helt akut. I så fald hører man fra en relevant medarbejder fra Albertslund Kommune. 

Rådhuset er lukket. Men der er stadig mulighed for at ringe til Albertslund Kommune på tlf. 43686868. Telefonen er åben som normalt, dvs. mandag til onsdag; kl. 9-13. Torsdag kl. 9-13 og kl. 16-17.30. Fredag kl. 8.30-12. 

På grund af den særlige og alvorlige situation med coronavirus, beder vi dig derfor overveje om din henvendelse kan vente til situationen er normal igen. Hvis ikke håber vi på din tålmodighed, da der er øget pres på telefonen. 

Post til Albertslund Kommune tømmes dagligt.    

Grundlovsceremonien den 24. marts blev aflyst. Senere bliver en ny dato meldt ud.  

Ældre
Vores beredskab er sat i gang, og vi tager alle forholdsregler for at kunne passe på vores ældre og svage medborgere. Derfor er besøg ikke muligt på vores ældrecentre, som situationen er lige nu. Genoptræning og daghjemmene holder lukket. Vi er i dialog med brugere/pårørende. De hastelove og nye bekendtgørelser deraf indenfor sundheds- og ældreområdet, som Folketinget har vedtaget pga. den særligt alvorlige situation vi befinder os i med coronavirus, betyder, at der kan ske ændringer ift. normal praksis på området.
Læs om de nye hastelove og eventuelle ændringer heraf (link)

Ældretelefonen
Under coronakrisen oplever mange ældre at blive isoleret derhjemme. Familie og venner kan ikke længere komme på besøg. Men behovet for samvær er der stadig, og kontakten med omverdenen føles måske vigtigere end nogensinde. Derfor har ÆldreSagen taget initiativ til Ældretelefonen, hvor ældre kan få en telefonven, som kan ringe til dem med jævne mellemrum og få en hyggelig snak. Læs mere på www.ældretelefonen.dk eller få gang i en telefonven ved at ringe til telefon 8282 0300 (telefonen er åben hverdage kl. 9-15).

Genoptræning
Genoptræningen er lukket for fysiske henvendelser og al træning i Sundhedshuset er aflyst. Alle opfølgninger, igangværende og nyopstartede forløb varetages telefonisk. Alle borgere vil løbende blive kontaktet af den terapeut, de er i forløb hos. Når nuværende påbud ophæves, vil alle blive kontaktet med nye datoer og tidspunkter for deres træning. Genoptræningen kan kontaktes via mail traening@albertslund.dk

Kultur, idræt og borgerservice
Alle kultur- og idrætsinstitutioner i kommunen er lukket. Dyr på Ridecenter og Dyregården passes naturligvis. 

Bibliotek og borgerservice har etableret en nødtelefon, der er åben hver dag mellem 10-12 vedrørende pas, kørekort, nem-id og sundhedskort. Telefonnummeret er 92430162. 

Borgere uden adgang til egen pc eller tablet eller uden adgang til internet kan ved at henvende sig på nødtelefonen få adgang til en af bibliotekets pc’er til f.eks. at kunne benytte netbank og e-boks, hvis behovet er akut.

Det er stadig muligt at låne film via biblioteks Filmstriben og lyd- og e-bøger via eReolen - besøg bibliotekets hjemmeside og læs mere (link)

Skoler, daginstitutioner, SFO'er og klubber
Her informeres op situationen på dagtilbuds- og skoleområdet i forbindelse med COVID-19.

Seneste nyt (8. april): Sådan åbner dagtilbud og skoler i første fase efter påske
I Albertslund Kommune er vi i fuld gang med at forberede arbejdet med at åbne dagtilbud og skoler. På baggrund af de omfangsrige retningslinjer, som vi har modtaget fra Sundhedsstyrelsen, er vi nu i gang med at finde de konkrete løsninger, så vi åbner kontrolleret op og i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger. Vi arbejder på at skabe trygge rammer for børnene, og for at sikre, at jeres børn bliver modtaget af rolige voksne, der har overblik over dagen og opgaverne. Vi glæder os meget til at se børnene igen.

For at sikre, at vi har de nye rutiner klar, forventer vi at åbne fra torsdag den 16. april i vores daginstitutioner og i skolerne fra 0.-5.årgang, specialklasser og specialskole.

På den måde kan vi få medarbejderne på arbejde igen, organiseret og tilrettelagt rammerne bedst muligt ift. bemanding, den nødvendige plads, afstand mellem børnene, øget rengøring mv.

Indtil vi åbner dagtilbud og skoler opretholder vi tilbuddet om nødpasning. Har forældre behov for nødpasning, skal der tages kontakt til lederen af barnets institution/skole.

For de klassetrin, der må fortsætte skolegangen hjemmefra efter påske, vil der fortsat være onlineundervisning og digitale læringsforløb.

Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, som vi er ved at finde løsninger for, så vi lever op til dem, når vi genåbner den 16. april, kan du finde her;

På dagtilbudsområdet (link)

På skoleområdet (link)

 

Skolerne, SFO'er, Klubber og dagtilbud er lukket. Det betyder, at der fra mandag den 16. marts og minimum til og med 2. påskedag den 13. april (efter statsministerens udmelding den 23. marts) kun er nødpasning i daginstitutioner og skoler for børn til og med 3. klasse. Der tilbydes nødpasning for børn i daginstitutioner og skoler til og med 3. klasse (fra 0-9 år): 

• hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller
• som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder. 

Nødpasningen vil foregå i daginstitutioner og på skolerne. Forældre har modtaget information herom med besked om at melde behov tilbage til lederne i den konkrete institution/skole.  

For specialklasser og specialskoler gælder der særlige retningslinjer. Alle forældre opfordres til at holde deres børn hjemme, men der vil være nødpasning, for de børn/familier der har et særligt behov. Der tages særlige forholdsregler i henhold til de nye bekendtgørelser for børn med sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. I henhold hertil kan kommunen i særlige tilfælde henvende sig til forældre til børn, som vurderes at have godt af at komme i dagtilbud eller skole.

I forbindelse med nødpasningen, vil der blive taget en række forholdsregler for at undgå smittespredning, herunder øget hygiejne, færre børn i klasser og rum, proriteret rengøring, øget ophold udendørs mv. Skolerne opretholder undervisning via aula og online læringsplatforme, som eleverne kan tilgå hjemmefra.  

Albertslund Kommune tilbyder også nødpasning udenfor normal arbejdstid i den her tid, hvor samfundet er ramt af corona - altså om aftenen, natten, helligdage og i weekenden.
Læs mere herom (link)

Skolesituationen betyder også, at alle sundhedsplejeaktiviteter på kommunens skoler indstilles. Når regeringens nuværende påbud ophæves igen, vil sundhedsplejen genoptage skolearbejdet. 

Læs om Folketingets nye hastelove og hvilken betydning det får for børn- og ungeområdet (link)

Gode råd til børnefamilier
Læs de gode råd, som Sundhedsstyrelsen giver børnefamilier i den her tid, som er helt usædvanlig (link)

Læs retningslinjer for legeaftaler (link)

Genbrugsstationen
Genbrugsstationen er igen åben for borgere - men der vil være nogle særlige forholdsregler, fx lukkes besøgende kun ind i små hold. 

Der er portvagt, så der kan opstå kø ved indgangen. Udskyd derfor meget gerne dit besøg, hvis det er muligt. Opstår der kø-dannelse på Herstedvestervej bliver trafikken omdirigeret.

Medbring og brug handsker under hele besøget på genbrugsstationen. Derudover gælder de generelle regler som at huske at holde afstand, at hoste og nyse i ærmet osv. 

Husk at boligområder, der er tilmeldt storskrald- og haveaffaldsordningen, kan få afhentet begge dele på egen adresse. Der kan bestilles afhentning online via https://selvbetjening.vestfor.dk eller via Vestforbrændings kundeservice på tlf. 7025 7060.

Åbningstid er som normalt fra kl. 10-17.

Drivhuset, Møbler og Byt et Bræt er fortsat lukket, indtil videre til og med 13. april.

Det sociale voksenområde
Socialenheden for Voksne og Albertslund Rusmiddelcenter har lukket for fysiske henvendelser, men er åben for telefoniske henvendelser mandag til torsdag fra kl. 9-13 og fredag fra kl. 9-12.
Socialenheden for Voksne, vagttelefon: 23316340. Albertslund Rusmiddelcenters telefonnumre: 23996511 og 61621769.

Klub Stoppestedet og Klubben er lukket. Personalet er i kontakt med brugerne. 

I forhold til vores sociale botilbud gælder, at vi tager alle forholdsregler for at kunne passe på beboerne. Derfor er besøg ikke muligt på botilbud, som situationen er lige nu, jf. regeringens hastelov gældende fra 5. april 2020 bl.a. om midlertidigt forbud mod besøg på botilbud (link) 

De hastelove og nye bekendtgørelser indenfor socialområdet, som Folketinget har vedtaget pga. den særligt alvorlige situation vi befinder os i med coronavirus, betyder, at der kan ske ændringer ift. normal praksis på området. Læs om de nye hastelove og de ændringer på socialområdet, som de medfører (link)

Børn og Familie
Familiehuset kan kontaktes telefonisk som normalt på tlf. 43626121.
Familieafsnittet kan kontaktes telefonisk som normalt på tlf. 43686486 og via mail til familieafsnittet@albertslund.dk. Familieafsnittet behandler alle underretninger og gennemfører samtaler og møder i det omfang, det vurderes at være nødvendigt.
Ungeboligerne kan kontaktes på tlf. 51469173.

"Som normalt" betyder, at det er muligt at ringe i rådhusets normale telefontid, som er; mandag til onsdag; kl. 9-13. Torsdag kl. 9-13 og kl. 16-17.30. Fredag kl. 8.30-12.  

Sundhedsplejen
I Albertslund Kommune følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger og opretholder så vidt muligt almindelig drift til spæd- og småbørn 0-1 år.

Vi udskyder alle ikke vitale besøg til børn 1–5 år.

Familier med særlige behov vil stadig modtage den støtte, de har behov for.

Sundhedsplejen kan kontaktes telefonisk som normalt på tlf. 43686670. 

Tandplejen
Tandplejen holder lukket. 
I tilfælde af akut uopsættelig behov for tandlægehjælp har vi nødberedskab. Telefonen 43687721 er åben alle hverdage mellem kl. 10-12. I tilfælde af akut opstået behov for tandlægehjælp (tandpine og tandtraumer) efter kl. 16 og i weekender kontaktes Tandlægevagten via 1813. 

Relevant for erhvervslivet  
Borgmester Steen Christiansen indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunen fremrykker betalingerne til private firmaer, som arbejder for kommunen. Virksomhederne får dermed hurtigere adgang til likviditet. Det handler om at sikre arbejdspladser. Helt konkret betyder det, at der fremrykkes betalinger for ca. 25 mio. kr. 

Vi henviser i øvrigt til vores side med corona-information målrettet virksomheder (link) 

Info om hjælpepakker for virksomheder på engelsk (link)

Jobcenter
Jobcentret, Jobhuset og Uddannelse & Job er lukket, men du kan komme i kontakt på følgende måder:

  • du kan skrive til jobcenter@albertslund.dk
  • du kan ringe til 4368 6868, hvis du skal bruge en sagsbehandler eller du kan ringe til din sagsbehandlers lokalnummer, hvis du kender det
  • du kan ringe 2131 3861 mellem kl. 10 og 12 , hvis du skal søge om kontant- eller uddannelseshjælp
  • du skal kontakte a-kassen, hvis du er medlem af en a-kasse og er blevet ledig. 

Rengøring
Generelt har vi øget fokus på rengøring, så vi kan minimere risikoen for spredning af coronavirus. Vi følger myndighedernes (Serum Instituttet) anbefalinger for skærpet rengøring. 

Vi opdaterer her
Vi opdaterer løbende med informationer her på siden. Vi håber på forståelse for det særdeles alvorlige i situationen og at vi ikke kan give svar på alle spørgsmål lige nu. Vi opfordrer også til at følge med de konkrete institutioners kommunikationskanaler som hjemmesider, aula, facebook. 

I den kommende tid skal vi albertslundere hjælpe hinanden - og passe på hinanden.  

Beskyt dig selv og andre mod coronavirus/COVID-19
Her er 5 gode råd fra Sundhedsstyrelsen for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

  1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
  3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn 

Hent plakat med huskeregler til at forebygge smitte - versioner på syv sprog (pdf) 

Se filmen "Sådan vasker du hænder" (link)

Spørgsmål til den aktuelle situation
Sundhedsmyndighederne og beredskabet i Danmark har oprettet en fælles hotline til generelle spørgsmål om corona-virus tlf. 70200233. 

Læs mere om konkrete forholdsregler i forbindelse med coronavirus, følg med og få svar på dine eventuelle spørgsmål på den nationale beredskabside, coronasmitte.dk (link)