Opdatering om COVID-19

Albertslund Kommune følger myndighedernes anbefalinger. Vi opdaterer her på siden


Opdatering om COVID-19 - Albertslund Kommune

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Albertslund Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Se her på siden, hvordan de forskellige områder fungerer.

Det er stadig vigtigt, at vi alle viser samfundssind og husker på at tage de nødvendige forholdsregler, så vi mindsker spredning af coronavirus (COVID-19). Albertslund Kommune tager alle de forholdsregler, som myndighederne anbefaler, for at mindske spredning af coronavirus, så vores sundhedsvæsen kan følge med.

Aktuel situation
Vi opdaterer her på siden i forhold til den aktuelle situation. 

Information på flere sprog
Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med Boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19 - gå til side med information om andre sprog (link)

Rådhus lukket og møder aflyst
Situationen betyder, at alle møder er aflyst, medmindre det drejer sig om noget helt akut. I så fald hører man fra en relevant medarbejder fra Albertslund Kommune. 

Rådhuset er lukket. Men der er stadig mulighed for at ringe til Albertslund Kommune på tlf. 43686868. Telefonen er åben som normalt, dvs. mandag til onsdag; kl. 9-13. Torsdag kl. 9-13 og kl. 16-17.30. Fredag kl. 8.30-12. 

På grund af den særlige og alvorlige situation med coronavirus, beder vi dig derfor overveje om din henvendelse kan vente til situationen er normal igen. Hvis ikke håber vi på din tålmodighed, da der er øget pres på telefonen. 

Post til Albertslund Kommune tømmes dagligt.    

Alle møder i råd og nævn udskydes til god tid efter den 10. maj 2020. Herefter udarbejdes en plan for at gennemføre møder, der er nødvendige inden sommerferien.

Grundlovsceremonien den 24. marts blev aflyst. Senere bliver en ny dato meldt ud.  

Vielser
Ind til videre åbnes for vielser under følgende forhold, der skal sikre overholdelse af Sundhedsstyrelsens hygiejneråd og afstandskrav:

Vielsen afvikles i et af følgende lokaliteter:

Indendørs: Kantinen på Rådhuset. Bordet afsprittes før hver enkelt vielse. Brudepar og eventuelt følge skal forlade lokalerne umiddelbart efter vielsen. Det er ikke muligt at holde reception som sædvanligt.

Udendørs: Mellem rådhusets bygning B og C (ikke overdækket). Herstedhøje (overdækket).

Der må maksimalt være otte personer i brudeparrets følge, inkl. brudeparret og to vidner. Hvis brudeparret ikke har vidner med, må der maksimalt være syv personer i brudeparrets følge, inkl. brudeparret.

Alle undtagen brudeparret skal befinde sig to meter fra hinanden. Borgmesteren/giftefogeden udveksler ikke håndtryk i forbindelse med vielsen. Borgmester/giftefogeden og brudepar bruger særskilte kuglepenne, som afsprittes efter brug.

Rammerne for vielser justeres i takt med sundhedsmyndighedernes justering af hygiejneråd og afstandskrav.

Ældre
Seneste nyt (12. maj): Så er Sundhedsstyrelsen vendt tilbage omkring besøg på ældrecentre/plejehjem. Det betyder, at det nu er muligt for pårørende at besøge beboere i plejeboligerne i Albertslund Kommune. Det kan både foregå udendørs og indendørs under en række forhold, som er sundhedsmæssigt forsvarligt. De, der ønsker at besøge en beboer, skal ringe ind til afdelingen, og fortælle at de ønsker en besøgstid. Personalet vil notere navn og nummer og få den person, der koordinerer besøgene, til at ringe tilbage indenfor kort tid, så et besøg kan aftales.
Læs mere på plejeboligernes hjemmeside (link) 

Vores beredskab er sat i gang, og vi tager alle forholdsregler for at kunne passe på vores ældre og svage medborgere. Genoptræning er så småt gået i gang igen, men med 1:1 forløb, som bliver målrettet borgere med størst behov. Genoptræningen genintroducerer holdtræning (i små grupper).

De hastelove og nye bekendtgørelser deraf indenfor sundheds- og ældreområdet, som Folketinget har vedtaget pga. den særligt alvorlige situation vi befinder os i med coronavirus, betyder, at der kan ske ændringer ift. normal praksis på området.
Læs om de nye hastelove og eventuelle ændringer heraf (link)

Ældretelefonen
Under coronakrisen oplever mange ældre at blive isoleret derhjemme. Familie og venner kan ikke længere komme på besøg. Men behovet for samvær er der stadig, og kontakten med omverdenen føles måske vigtigere end nogensinde. Derfor har ÆldreSagen taget initiativ til Ældretelefonen, hvor ældre kan få en telefonven, som kan ringe til dem med jævne mellemrum og få en hyggelig snak. Læs mere på www.ældretelefonen.dk eller få gang i en telefonven ved at ringe til telefon 8282 0300 (telefonen er åben hverdage kl. 9-15).

Genoptræning
Genoptræningen er lukket for fysiske henvendelser og al træning i Sundhedshuset er aflyst. Alle opfølgninger, igangværende og nyopstartede forløb varetages telefonisk. Alle borgere vil løbende blive kontaktet af den terapeut, de er i forløb hos. Når nuværende påbud ophæves, vil alle blive kontaktet med nye datoer og tidspunkter for deres træning. Genoptræningen kan kontaktes via mail traening@albertslund.dk

Kultur, idræt og borgerservice
Der er åbnet forsigtigt op for foreningsidræt under helt særlige vilkår. Albertslund Kommune henstiller til, at anbefalingerne fra DGI og DIF følges.
Se anbefalingerne (link). Det er nu også muligt for foreninger at åbne udendørsaktiviteter, der blot skal tage højde for forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer. Det fortsætter til 8. juni, hvor det forventes at kunne øges til ml. 30 og 50 personer. Foreninger melder selv ud til medlemmer i forhold til opstart af aktiviteter. 

En del kultur- og idrætsinstitutioner i kommunen er lukket. Er du i tvivl, så orienter dig på institutionens hjemmeside. 

Bibliotek
Bibliotek og borgerservice har etableret en nødtelefon, der er åben hver dag mellem 10-12 vedrørende pas, kørekort, nem-id og sundhedskort. Telefonnummeret er 92430162. 

Borgere uden adgang til egen pc eller tablet eller uden adgang til internet kan ved at henvende sig på nødtelefonen få adgang til en af bibliotekets pc’er til f.eks. at kunne benytte netbank og e-boks, hvis behovet er akut.

Nu kan du bestille bogposer fra biblioteket, så du kan få rigtige fysiske bøger mellem hænderne igen. Og det er stadig muligt at låne film via biblioteks Filmstriben og lyd- og e-bøger via eReolen - besøg bibliotekets hjemmeside og læs mere (link). Her kan du også læse, at biblioteket har åbent igen på nye betingelser, så vi lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand, rengøring, maks. antal besøgende ad gangen osv.

Musikteatret 
Fra torsdag den 4. juni kan du igen komme i Biografen i Albertslund. Musikteaterets biograf åbner både sal 1 og 2 i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om øget hygiejne og afstand. Det betyder bl.a., at der kun sælges billetter til hvert andet sæde i salene. Læs mere på www.mute.dk

Billedskolen
Du kan allerede nu tilmelde dig Billedskolens sæson 20/21, og er du mellem 8 og 15 år kan du tilmelde dig skolens sommerkurser i uge 27 og 32 på Naturcenter Herstedhøje. Al undervisning følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand og hygiejne. Læs mere og tilmeld dig de nye hold på www.billedskolen.albertslund.dk

Musikskolen
Fra den tirsdag den 2. juni starter Albertslund Musikskole fysisk undervisning op for enkelte faggrupper og mindre hold. Undervisningen vil følge Sundhedsstyrelsen og Musik- og kulturskolernes interesseorganisations retningslinjer for forsvarlig fysisk musikundervisning. Læs mere på www.musikskolen.albertslund.dk

Toftegården
I Pinsen slog Toftegården dørene op for besøgende til gårdens dyr. Du kan altså igen hilse på heste, grise kør og får samt nyde din medbragte mad i drivhuset. Der vil ikke være aktiviteter, så som ponytræk og mad over bål, i stedet kan du komme med på fx foderrunder hos dyrene udendørs på markerne. Læs mere på Dyregårdens facebookside (link).

Vikingelandsbyen
Vikingelandsbyen i Albertslund har igen åbnet for de normale aktiviteter - naturligvis under hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger om antal, øget håndhygiejne osv. Læs mere på Vikingelandsbyens hjemmeside (link) 

Information til kørelærerne
Kørelærerne i Albertslund Kommune kan rette henvendelse til akuttelefonen på Albertslund Bibliotek/Borgerservice hverdage mellem kl. 10-12. Nummeret til akuttelefonen er: 9243 0162.

Der aftales afhentning og leveringstidspunkt med personalet.

Der opdateres også på bibliotekets hjemmeside, https://albertslundbibliotek.dk

Skoler, daginstitutioner, SFO'er og klubber
Seneste nyt (9. maj): Statsministeren var til aften den 7. maj ude med en plan for fase to for genåbningen af vores samfund. I Albertslund Kommune arbejder vi videre på højtryk for at åbne i tråd med statsministerens udmelding, og vi opdaterer her på siden, når der er nyt om de lokale forhold - 6.-10. klasser og forældre hører nærmere fra skolerne, når de konkrete planer er på plads for åbning den 18. maj.

De nye retningslinjer fra Børne- og undervisningsministeriet for åbning på skoler også for 6.-10. klasser i fase 2 (link)

Her informeres om situationen på dagtilbuds- og skoleområdet i forbindelse med COVID-19:

Den 1. maj ville under normale omstændigheder betyde, at de børn, der skal starte i skole efter sommerferien, skulle starte i SFO. Det gør vi Albertslund for at sikre, at indkøringen bliver rullende fra 1. maj og frem til skolestart i august.

Men i år er det anderledes på grund af den alvorlige situation med coronavirus. Økonomiudvalget har af hensyn til den samlede planlægning på skoler og SFO besluttet at udskyde starten til 1. juni. På den måde får SFO’erne tid til at planlægge opstarten for børnene på de nye præmisser, så den bliver god og tryg på trods af den særlige situation med coronavirus. Det gælder også, at 3. klasserne skal blive en måned mere i SFO inden de skal i klub. Forældrene har fået direkte besked.

Læs den politiske beslutning (link)

_________

Den 16. april  har vi genåbnet vores daginstitutioner og i skolerne fra 0.-5.årgang, specialklasser og specialskole. Fra medio maj, og derfor er vi nu i fase 2 af genåbningen, og dermed gælder en række nye retningslinjer - de nye retningslinjer fra Børne- og undervisningsministeriet for dagtilbud i fase 2 (link)

Læs plan for genåbning af dagtilbud og skoler i Albertslund Kommune i fase 1 (link)

For de klassetrin, der må fortsætte skolegangen hjemmefra efter påske, vil der fortsat være onlineundervisning og digitale læringsforløb.

Her er de retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i fase 1, som genåbningsplanen er lavet ud fra;

På skoleområdet (link) 

På dagtilbudsområdet (link)
Sundhedsstyrelsen har ændret vejledningen til genåbning på dagtilbud (læs ved at følge linket ovenfor). Ændringen er bl.a. om vask af sengetøj. På den baggrund gælder følgende i Albertslund Kommunes institutioner:  

 • Sengetøj skal vaskes 2 gange om ugen ved 80 grader
 • Sovebamser kan medbringes i dagtilbud nyvaskede – de skal ligeledes vaskes ved 80 grader to gange om ugen

Sovebamser medbringes og vaskes af forældre.

Dagtilbuddet kan forespørge forældre, om de vil hjælpe med vask af sengetøj. Kontakt sker fra lederen til forældrene.  

Ovenstående, lempede retningslinjer, er under forudsætning af, at hvert barn har sin egen krybbe. Kan dette ikke lade sig gøre, skal sengetøj vaskes hver dag. 

Læs om Folketingets nye hastelove og hvilken betydning det får for børn- og ungeområdet (link)

Dispensation for orlovsvarsel
På dagtilbudsområdet kan der søges dispensation for den gældende varsel på 2 måneder inden en orlov ønskes for sit barn i tilfælde, hvor der er konstateret smitte med COVID-19 i husstanden, og hvor der er personer i husstanden med alvorlige immunsygdomme, som derfor er i særlig risiko ved smitte med COVID-19. I så fald kontaktes leder i den konkrete daginstitution.

Retningslinjer for orlov fra dagtilbud i Albertslund Kommune (link)

Dispensation i forbindelse med COVID-19 (link)

Ansøgningsskema (link)

Gode råd til børnefamilier

Læs de gode råd, som Sundhedsstyrelsen giver børnefamilier i den her tid, som er helt usædvanlig (link)

Læs retningslinjer for legeaftaler (link)

Læs Sundhedsstyrelsens gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed i den ualmindelige situation med udbrud af ny coronavirus (link)

Genbrugsstationen
Genbrugsstationen er igen åben for borgere - men der vil være nogle særlige forholdsregler, fx lukkes besøgende kun ind i små hold. 

Der er portvagt, så der kan opstå kø ved indgangen. Udskyd derfor meget gerne dit besøg, hvis det er muligt. Opstår der kø-dannelse på Herstedvestervej bliver trafikken omdirigeret.

Medbring og brug handsker under hele besøget på genbrugsstationen. Derudover gælder de generelle regler som at huske at holde afstand, at hoste og nyse i ærmet osv. 

Husk at boligområder, der er tilmeldt storskrald- og haveaffaldsordningen, kan få afhentet begge dele på egen adresse. Der kan bestilles afhentning online via https://selvbetjening.vestfor.dk eller via Vestforbrændings kundeservice på tlf. 7025 7060.

Åbningstid er som normalt fra kl. 10-17.

Drivhuset på genbrugsstationen har lukket til og med mandag den 27. april 2020. Drivhuset genåbner tirsdag den 28. april 2020 fra kl. 10-14. Der lukkes kun 5 besøgende ind af gangen.

Der vil, når drivhuset åbner og indtil videre, kun være åbent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i tidsrummet 10.00 -14.00. Der vil fortsat være lukket i weekenderne samt mandag.

De indleverede effekter gemmes i 3 døgn for at hindre smitte.

Det sociale voksenområde
Socialenheden for Voksne har lukket for fysiske henvendelser, men er åben for telefoniske henvendelser mandag til torsdag fra kl. 9-13 og fredag fra kl. 9-12. Du kan kontakte Socialenheden for Voksne på vagttelefon: 23316340.

Albertslund Rusmiddelcenter, Klub Stoppestedet og Klubben har midlertidigt fået nye åbningstider på grund af COVID-19.
Du kan kontakte de forskellige tilbud for at høre nærmere om de nye åbningstider:
 • Albertslund Rusmiddelcenter: 2399 6511 og 6162 1769
 • Klubben: 4345 4672
 • Klub Stoppestedet: 2637 7871
I forhold til vores sociale botilbud gælder, at vi tager alle forholdsregler for at kunne passe på beboerne. Derfor er kun mulighed for besøg på botilbuddenes udearealer og aftaler om besøg for nærmeste pårørende kan ske efter aftale med personalet på det enkelte botilbud.

De hastelove og nye bekendtgørelser indenfor socialområdet, som Folketinget har vedtaget pga. den særligt alvorlige situation vi befinder os i med coronavirus, betyder, at der kan ske ændringer ift. normal praksis på området. Læs om de nye hastelove og de ændringer på socialområdet, som de medfører (link)

Børn og Familie
Familiehuset kan kontaktes telefonisk som normalt på tlf. 43626121.
Familieafsnittet kan kontaktes telefonisk som normalt på tlf. 43686486 og via mail til familieafsnittet@albertslund.dk. Familieafsnittet behandler alle underretninger og gennemfører samtaler og møder i det omfang, det vurderes at være nødvendigt.
Ungeboligerne kan kontaktes på tlf. 51469173.

"Som normalt" betyder, at det er muligt at ringe i rådhusets normale telefontid, som er; mandag til onsdag; kl. 9-13. Torsdag kl. 9-13 og kl. 16-17.30. Fredag kl. 8.30-12.  

Sundhedsplejen
I Albertslund Kommune følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er kommet nye retningslinjer for Sundhedsplejen i fase 2 af genåbningen af vores samfund. Det betyder, at sundhedsplejerskerne genoptager alle besøg på vanligt niveau fra graviditetsbesøg ved behov, alle besøg i første leveår og ved behov frem til barnet starter i skole. Vi deltager igen på tværfaglige møder mv. ved behov. Vi vil i løbet af den kommende tid gradvist åbne op for gruppetilbud og vores åbne konsultationer, dog mod tidsbestilling, så vi sikrer en genåbning, der lever på til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det vil fremgå af sundhedsplejens hjemmeside, når de er klar til at åbne op igen.

På skolerne vil sundhedsplejerskerne først og fremmest prioritere de lovbestemte udskolingsundersøgelser og gå i gang med at lave en individuel faglig vurdering af hvilke børn, der skal prioriteres inden skolerne går på sommerferie. Der vil løbende ske en prioritering og vurdering af Sundhedsplejens tilbud på skolerne. Børn og forældre kan rette henvendelse til Sundhedsplejerskerne på skolen ved behov.  

Sundhedsplejerskerne har ikke kapacitet til at indhente alle de samtaler og undersøgelser, der er udskudt pga. COVID-19 i indeværende skoleår. Sundhedspædagogiske aktiviteter og gruppeaktiviteter der ikke er nået eller er blevet afbrudt på skolerne i indeværende skoleår vil ikke blive prioriteret - der startes næste skoleår 20/21.

Sundhedsplejen kan kontaktes telefonisk som normalt på tlf. 43686670. 

Tandplejen 
Tandplejen overholder til en hver tid de seneste gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Både for at minimere smitterisikoen generelt i samfundet og mere konkret for den enkelte patient og sundhedspersonalet. Tandplejen øger gradvist aktiviteten af indsatser og er begyndt at indkalde patienter til regelmæssige undersøgelser. De smittereducerende tiltag medfører et lavere dagligt patient flow. Forbyggende gruppeindsatser forventes ikke optaget på denne side af sommerferien.

Klinikkerne på Herstedlund og Herstedøster skole har nu åbent alle hverdage kl 8-15. Klinikken på Herstedvester er lukket - formentlig indtil sommerferien.

Vigtigt at vide:

Man kan ikke møde op uden forudgående telefonisk aftale med klinikken.

Man må ikke møde op, hvis der er mistanke eller symptomer på COVID-19 i familien (husk at melde afbud)

Maks 1 ledsager (det gælder også i venteværelset)

1-2 meters afstand i venteværelset.

Brug håndsprit ved ankomst til venteværelset.

Se yderligere på tandplejens hjemmeside, www.tandplejen.albertslund.dk, som løbende bliver opdateret med retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Relevant for erhvervslivet  
Vi henviser til vores side med corona-information målrettet virksomheder (link) 

Info om hjælpepakker for virksomheder på engelsk (link)

Jobcenter
Jobcentret, Jobhuset og Uddannelse & Job er lukket, men du kan komme i kontakt på følgende måder:

 • du kan skrive til jobcenter@albertslund.dk
 • du kan ringe til 4368 6868, hvis du skal bruge en sagsbehandler eller du kan ringe til din sagsbehandlers lokalnummer, hvis du kender det
 • du kan ringe 2131 3861 mellem kl. 10 og 12 , hvis du skal søge om kontant- eller uddannelseshjælp
 • du skal kontakte a-kassen, hvis du er medlem af en a-kasse og er blevet ledig. 

Rengøring
Generelt har vi øget fokus på rengøring, så vi kan minimere risikoen for spredning af coronavirus. Vi følger myndighedernes (Serum Instituttet) anbefalinger for skærpet rengøring. 

Vi opdaterer her
Vi opdaterer løbende med informationer her på siden. Vi håber på forståelse for det særdeles alvorlige i situationen og at vi ikke kan give svar på alle spørgsmål lige nu. Vi opfordrer også til at følge med de konkrete institutioners kommunikationskanaler som hjemmesider, aula, facebook. 

I den kommende tid skal vi albertslundere hjælpe hinanden - og passe på hinanden.  

Beskyt dig selv og andre mod coronavirus/COVID-19
Her er 5 gode råd fra Sundhedsstyrelsen for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn 

Hent plakat med huskeregler til at forebygge smitte - versioner på syv sprog (pdf) 

Se filmen "Sådan vasker du hænder" (link)

Spørgsmål til den aktuelle situation
Sundhedsmyndighederne og beredskabet i Danmark har oprettet en fælles hotline til generelle spørgsmål om corona-virus tlf. 70200233. 

Læs mere om konkrete forholdsregler i forbindelse med coronavirus, følg med og få svar på dine eventuelle spørgsmål på den nationale beredskabside, coronasmitte.dk (link)