Opdæmning af Kanalen ved Fuldbrovej

- Albertslund Varmeværk har ved en rutinekontrol konstateret fugtfejl på fjernvarmeledningen under kanalen


Opdæmning af Kanalen ved Fuldbrovej - Albertslund Kommune

Det er uvist hvorfor der er fugt i ledningen, men for at sikre varmeforsyningen til vinter, bliver ledningen gravet op nu.

Ved opdæmningen bliver der taget højde for skybrudssikring.