Ny asfalt på Herstedvestervej

- dele af vejen lukkes under arbejdet


Arbejdet starter søndag den 18. oktober, hvor Herstedvestervej lukkes mellem klokken 7 og 17 på strækningen fra rundkørslen ved Gl. Landevej til krydset ved Damgårdsvej, mens den gamle asfalt fræses af.
Fra tirsdag den 20. oktober klokken 7 til fredag den 23. oktober klokken 17 lukkes den samme strækning af vejen igen, mens den nye asfalt lægges på.
I de perioder vejen er lukket, er der omkørsel ad Gl. Landevej, Kærmosevej og Damgårdsvej.
Også strækningen fra Egelundsvej ved Vestcentret til krydset ved Damgårdsvej får nyt slidlag, men her er der mulighed for at trafikken kan passere i begge retninger under arbejdet.

Omkørsel Gl. Landevej / Kærmosevej / Damgårdsvej