Ny asfalt på cykelsti langs Vallensbæk Torvevej

I denne uge er turen kommet til at cykelstierne langs Vallensbæk Torvevej, på strækningen fra Roskildevej til Nordmarks Allé, skal have nyt slidlag. Arbejdet betyder at cykelstierne spærres på skift og der henvises til cykelstien på den modsatte side af vejen, som så dobbeltrettes. Under arbejdet vil en asfaltlastbil holde i vognbanen, men der vil være passage for køretøjer i begge retninger. Arbejdet ventes - hvis vejret tillader det - at være færdigt med udgangen af ugen.