Kultur til børnene

Albertslund er en kulturby. Det er også den nye kulturtrappe et eksempel på - den tilbyder kulturelle aktiviteter i alle afskygninger til byens skoler og dagtilbud


Billedet viser to kvinder, der balancerer et skumrør imellem sig - Albertslund Kommune

Kulturtrappen handler om kunst, kultur og dannelse i børnehøjde. Hvert halve år modtager byens skoler og dagtilbud således en kulturtrappe, som er et katalog med en lang række kulturtilbud målrettet de forskellige alderstrin. De forskellige forløb skal i samarbejdet med årgangens lærere og pædagoger supplere den daglige undervisning og bidrage til at skabe variation for og motivation hos eleverne, så de lærer endnu mere og trives endnu bedre. Kulturtrappen er med andre ord en politisk beslutning, der skal bidrage til det gode børneliv i Albertslund. 

Tilmeldingskataloget er fyldt med gode muligheder, som kan supplere hverdagen. Bl.a. teaterforestillinger af høj kvalitet, film, Miniplanetarium og bibliotekstilbud kan lærere og pædagoger vælge til, men trafik -og cykelaktiviteter er naturligvis også med for at sikre opmærksomheden på Albertslund som Cykelby.
Kulturtrappen har Børnekulturkonsulenten og kulturkonsulenten ansvar for og Tilmeldingskataloget er børnekulturkonsulentens ansvar.

Læs kulturtrappen for 2. halvdel af 2020 (link)