Krydset Herstedvestervej Syd / Egelundsvej ombygges

- under arbejdet ensrettes Egelundsvej mod vest fra Herstedvestervej til efter Toftekærhallen


Mandag den 23. november begynder vi at ombygge krydset Herstedvestervej/Egelundsvej ved Roskildevej. Ombygningen skal være med til at forbedre både trafikafvikling og trafiksikkerhed i de to kryds. Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af januar 2021.