Høring af Forslag til lokalplan 7.16 for Posthusgrunden

Frem til den 6. november 2020 er det muligt at fremsende bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene


Lokalplanen for Posthusgrunden er den først realisering af masterplanen for Albertslund Centrum. Lokalplanen giver mulighed for at der opføres boliger i området, derudover fastholder planen muligheden for at placere butikker, cafeer, restauranter og andre publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen, ud mod den eksisterende gågade. Bebyggelsen udformes med en to etages base, med to punkthuse i op til 10 etager.
 
Læs planforslagene og kom med bemærkninger via hjemmesiden.
 
Frem til den 6. november 2020 er det muligt at fremsende bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene.
 
Der afholdes borgerinformationsmøde om planen onsdag den 23. september mellem 19:00-20:30. Mødet afholdes udelukkende digitalt grundet den nuværende Covid-19 situation. Link til mødet kan findes samme sted som planen.