Historier fra hverdagen i en corona-tid

Der sker en masse rundt omkring i kommunen på trods af, at coronaen fylder meget. Læs om en del af de ting, der sker


Historier fra hverdagen i en corona-tid - Albertslund Kommune

I disse dage raser corona-pandemi i hele landet, og det påvirker både medierne og borgernes hverdag. Mange er sendt hjem fra arbejde, eleverne bliver undervist hjemmefra og motion må dyrkes udenfor med flere meters afstand mellem hinanden. Men selvom mange ting er sat på standby, er der også projekter og forløb, som fortsætter. Rundt omkring i kommunen bliver der stadig arbejdet og hver dag skrider projekterne mere og mere frem. Til en afveksling kan du nu læse om, hvordan Albertslund Kommune fortsætter arbejdet i denne virustid.

Albertslund Forsyning
Hos Albertslund Forsyning er der stadig travlt, selvom næsten alle medarbejdere arbejder hjemmefra. Snakken med varmekunder går primært over telefon og pr. mail. For selvom der er coronavirus i landet, skal borgerne i Albertslund jo stadig have varme – og udebelysningen skal stadig lyse, når det er mørkt. Derfor må Albertslund Forsyning stadig være i gang, men der skal selvfølgelig tages hensyn til både medarbejdere og borgere for at undgå smittefare. Så når fjernvarmerørene skal repareres eller der skal sættes ”TAO”-units op hos folk, er der en tæt dialog med borgerne om ikke at komme ”for tæt på”. Leverandørerne af serviceydelserne bliver holdt i gang og det samme gælder de store anlægsprojekter – både større rørudskiftninger og også f.eks. renoveringen af gårdhavehusene i Albertslund Syd i samarbejde med Bo-Vest.

Miljø & Virksomheder
Vejret har ikke været påvirket af corona, og derfor er arbejdet med skybrudsplanlægning heller ikke mindre relevant. Og heldigt for os, står verden hos HOFOR heller ikke stille. For at overholde de nye regler, holder kommunen derfor virtuelle møder med dem, så vi kan fortsætte arbejdet med skybrudsplanlægning i Albertslund Kommune. Og så får de masser af ros for at svare på borgernes henvendelser hurtigt på trods af corona-nedlukningen!

Rengøring
Vi er alle blevet meget opmærksomme på vigtigheden i at vaske og spritte vores hænder af og generelt gøre mere rent, end vi måske er vant til. En afdeling som er eksperter indenfor det, og som gør et særligt vigtigt job i forbindelse med at stoppe smittekæden, er rengøringsafdelingen. De arbejder på højtryk i samarbejde med kontaktpersonerne for skoleområdet, institutionsområdet, de administrative områder og ikke mindst plejeområdet for at medvirke og sørge for rene miljøer, og med særligt fokus på at bryde smittekæder. Der arbejdes for at bryde smittekæden hos de børn, som er i nødpasning på institutioner og skoler, de ældre på plejehjemmene, samt de af kommunens ansatte, der varetager opgaver og sikrer den daglige drift. Rengøringsafdelingens medarbejdere udviser i disse dage stor forståelse for den alvorlige situation, dette blandt andet med afsæt i stor fleksibilitet i opgaveløsningen. Et eksempel herpå, er vores vinduespudsere, der bistår det faste rengøringspersonale med rengøringsopgaver. Og så rådgiver rengøringsafdelingen også med besvarelse af rengøringstekniske spørgsmål omkring egen indsats til at medvirke mod spredning af coronavirus.

Materialegården
På Genbrugsstationen er alt også gået som planlagt. For selvom vejret har lokket mange udenfor, og der flere steder i landet har været problemer med at for mange har samledes i solskinnet, så har Albertslundborgerne gjort det helt rigtige. Forbuddet mod at komme som privatperson på Genbrugsstationen er blevet taget godt imod af alle borgere i kommunen, og de har opført sig med respekt overfor pladsmedarbejderne. Der har været forståelse for, at private ikke skulle komme til Genbrugsstationen for derved at mindske smittefaren – både for borgerne og for pladsmedarbejderne.

Skolerne
Mange elever bliver i disse dage undervist hjemme, og det er forældrenes opgave at finde på opgaver, de kan lave med deres børn. Derfor er der for indskolingen oprettet en "godmorgentråd", så der dagligt er struktur på fagligheden og de opgaver børnene skal arbejde med, så forældrene ikke skal lede i blinde og selv finde på. Så føles dagene til en normal skolestart ikke så langt væk, hverken for læreren, børn eller forældre.

I 3. klasses danskundervisning har man også lavet tiltag for at opretholde fagligheden. Eleverne skal lave frilæsning, hvor de skal udfylde vedlagte hæfter med dato, forfatter, titel og antal sider. Hver elev skal skrive en til to boganmeldelser af de bøger de har læst. Derudover skal de føre dagbog i de uger, de er væk fra skole. Her skal de svare på spørgsmålet: Hvordan ser min hverdag ud i disse uger? 

Også de ældre klasser er sendt hjem. Men i udskolingen udnytter man onlineportalerne til at lave fjernundervisning og give lektier for. Disse afleveres både i MeeBook og Google Classroom. De helt store i 9. klasse arbejder derhjemme med eksempler på prøveforberedende materiale: De læser de sidste sider af pensum og får tilbagemelding fra lærerne på synopser og outlines til dansk og engelsk.  

Jobcenter Albertslund
På jobcentret er der normalt også fysisk kontakt med borgerne. Men grundet smittefaren og i tråd med regeringens nye tiltag, arbejder alle medarbejdere i jobcentret hjemmefra. Det betyder, at der afholdes samtaler med borgere via telefonen, i det omfang det giver mening for borgerne i de enkelte sager. Styrelsen har dog meddelt, at samtaler afholdt telefonisk ikke kan registreres som nulstillende samtaler. Visitationen i forbindelse med nye ansøgere til kontanthjælp foregår også telefonisk. Der foregår sædvanlig udsøgning af borgere til ledige stillinger, og der formidles på de stillinger, som jobcentret får fra virksomheder.

Som eksempel fik seks ledige i sidste uge ansættelse som vikarer i et jobrotationsprojekt i Brøndby, og der arbejdes på at finde borgere til Det Danske Madhus, som leverer mad til mange pensionister og udsatte i eget hjem, da deres aktivitetsniveau er stigende. I fredags blev seks borgere anvist til virksomheden.

Desværre, men ikke overraskende givet Danmarks særlige situation, er der en meget stor stigning i antallet af ledige. Antallet af nye tilmeldte dagpengemodtagere i 2019 og 2020 har været forholdsvist konstant med bevægelser uge for uge i nogenlunde det samme mønster med toppe ved månedsskifte. Men den sidste uge har dette mønster ændret sig dramatisk. Den sidst uge er der kommet 117 nye tilmeldte dagpengemodtagere, hvor der normalt højest kommer 35 ved et månedsskifte. Der er også samtidig stigninger i sygedagpengemodtager, dog endnu ikke så dramatisk. Sidste uge var der 40 nye sygedagpengemodtagere, hvilket er ca. 10 mere end sædvanligt på en uge. I de øvrige målgrupper er der ikke væsentlige udsving den seneste uge. 

Kultur
Coronavirus spreder sig i det danske samfund. Men samtidig spreder sig også en fællessangsbølge, den er vi en del af. Fællessang kan med sin unikke holdånd binde os sammen. Teksterne og melodierne minder os om vores historie og identitet, og vi bliver bevidste om, at vi er gjort af samme stof. For mange kan tanken om at stå som sangsolist være grænseoverskridende, og netop derfor er fællessang så genialt. Her kan alle være med og synge med hver sit 'næb'. I et kor - i virkeligheden eller virtuelt - kan alle være med. Det handler ikke om den enkelte stemme, men om at smelte sammen med musikken og de andre stemmer, så en enhed bliver skabt. Fællessangene blev optaget 'live-on-tape' torsdag d. 19. marts på Albertslund Musikskole med kommunikationsafdelingen som kamerafører. 

De postes alle hverdage kl. 08, mens nedlukningen er over os. I første omgang frem til og med mandag d. 30. marts. 

Albertslund Kommunes Facebook danner platform for videoerne, og der er masser af positiv respons på dem. Begge sange (indtil videre) har fået ca. 35 likes, ca. 15 delinger og ca. 1500 visninger. Folk skriver bl.a.: "Skønt initiativ." og " Dejlig med morgensang". Vi ridder solidt med på den fællessangsbølge som bl.a. er startet af DR.  Vi synger sammen - Vi står sammen - Men hver for sig!