Helhedsplan for Herstedvestervej

- målet er bedre trafiksikkerhed, fremkommelighed, busdrift og mindre støj


Helhedsplan for Herstedvestervej - Albertslund Kommune

Anlægsarbejderne er nu gået i gang og forventes afsluttet med udgangen af november.
Læs mere på ”Vi arbejder i byen”