Grundlovsceremoni

For at opnå dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. På grund af situationen med COVID-19 måtte vi aflyse ceremonien i marts, og afholder derfor to ceremonier på Albertslund Rådhus i august 2020. Tilmeldingsfristen til disse er overskredet. Næste grundlovsceremoni forventes afholdt i januar 2021 og august 2021. Vi informerer yderligere om disse, når tilmeldingen åbnes. Det sker når Folketinget har vedtaget lov herom


Albertslund Rådhus med rådhussøen og træer i forgrunden. - Albertslund Kommune

To gange om året vedtager Folketinget en ny ”lov om indfødsrets meddelelse”, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i. 

Ved grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Tidligere har det været et krav, at ansøgere som led i ceremonien skulle udveksle håndtryk med én eller flere repræsentanter fra byrådet. På grund af situationen med COVID-19, og myndighedernes retningslinjer for at mindske risikoen for spredning af COVID-19, indeholder lovforslaget til den kommende lov om indfødsrets meddelelse dispensation for kravet om håndtryk.

Deltagelse
På grund af COVID-19 har der den seneste tid været oplyst en del omkring, hvor mange som kan deltage i arrangementer, og tallene ændrer sig løbende. Vi har tidligere meldt ud, at der ikke var mulighed for at have ledsagere med til ceremonien. Med baggrund i udviklingen i COVID-19 har vi jf. sundhedsmyndighedernes vejledninger om forsamlinger besluttet, at I alligevel kan have en ledsager med til ceremonien - men kun én ledsager, så vi kan overholde anbefalingerne til at undgå smittespredning.

Det er ikke nødvendigt med tilmelding for jeres ledsager. Dog skal det nævnes, at ledsagere ikke kan deltage under selve ceremonien, men vil blive budt velkommen sammen med jer. Ledsagere vil blive henvist til at vente på deltagerne i rådhusets forhal under ceremonien. Efter ceremonien vil vi sørge for at fejre deltagernes statsborgerskab med en lille forfriskning, hvor ledsagere også kan deltage.

Grundlovsceremonier finder sted
Som konsekvens af situationen med COVID-19, og særligt forsamlingsforbuddet afholder Albertslund Kommune to grundlovsceremonier i august 2020.

Onsdag den 19. august kl. 10 afholdes grundlovsceremoni for ansøgere omfattet af lov nr. 1553 af 27. december 2019.

Tirsdag den 25. august kl. 10 afholdes grundlovsceremoni for ansøgere omfattet af lovforslaget L 180 2020

Grundlovsceremonien vil finde sted i Kommunalbestyrelsesalen på Albertslund Rådhus, Nordmarks Allé 2, 2620 Albertslund. 

Medbring blanket og gyldig legitimation

Til grundlovsceremonien skal du medbringe: 

  • Blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til dig i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget om indfødsret. Blanketten hedder 'Blanket til afgivelse af erklæring'. Blanketten må ikke være underskrevet på forhånd.
  • Gyldig legitimation med foto. Vælg mellem en af nedenstående:
    • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
    • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
    • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.

Efter grundlovsceremonien
Efter grundlovsceremonien sender Albertslund Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet.  Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig. Når du har modtaget statsborgerretsbeviset, kan du få udstedt et dansk pas ved hjælp fra borgerservice. 

________ 

Yderligere information

Læs om lovforslaget om indfødsrets meddelelse (link).

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (link).