Forundersøgelser i Roholmparken

I midten af februar 2020 (uge 7) fjernes træer og kratbevoksning i områder i Roholmparken for at skabe plads til arkæologernes arbejde. Arkæologerne lave forundersøgelser for at sikre, at fortidsminder ikke beskadiges i det fremtidige anlægsprojekt med at etablere seniorboliger i Roholmparken


Forundersøgelser i Roholmparken - Albertslund Kommune

Inden for de næste par år bygges der op imod 200 seniorboliger og seniorbofællesskaber i Albertslund. Der bygges både almene og private boliger. I Roholmparken bliver bygget et alment bofællesskab, og der vil også blive bygget et privat bofællesskab. Inden da skal arkæologer lave forundersøgelser for at sikre, at fortidsminder ikke beskadiges i det fremtidige anlægsprojekt med at etablere seniorboliger. I februar 2020 (uge 7) fjernes derfor træer og kratbevoksning i områder i Roholmparken for at skabe plads til arkæologernes arbejde. Når arbejdet med de arkæologiske forundersøgelser begynder vil gravemaskiner blive brugt til at lave søgerender. 

Albertslund Kommune vil sørge for, at området står pænt i perioden fra forundersøgelserne er foretaget og til byggeriet af seniorboligerne går i gang, bl.a. med blomstereng. 

Spørgsmål
Har du spørgsmål til de arkæologiske forundersøgelser henvises til Kroppedal Museum, som står for undersøgelserne. Du finder oplysningerne på www.kroppedal.dk/kontakt (link)

Yderligere information
Når der er nyt om byggeriet, informerer vi her på hjemmesiden. Læs mere om seniorboliger i byen på www.albertslund.dk/seniorboliger (link)