Ferie når du modtager offentlig ydelse

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du henvende dig i jobcentret. Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med ydelse.


Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

  • har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt, du ønsker at holde ferie, og har aftalt med dit jobcenter, hvornår du holder ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode ad gangen.
  • Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen.

Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

  • Du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie efter du har holdt den.
  • Din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder.

 

Hvad sker der, hvis jeg vil holde ferie selv om jeg ikke kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp samtidig?

Opfylder du ikke kravet om 12 måneders sammenhængende uddannelses- eller kontanthjælp, men ønsker alligevel at holde ferie, så kan du ikke få hjælp i den periode. Du vil derfor blive trukket i din uddannelses- eller kontanthjælp, svarende til det antal dage, du holder ferie.

Ønsker du at holde ferie uden uddannelses- eller kontanthjælp, skal du være opmærksom på, at din uddannelses- eller kontanthjælp vil blive stoppet, indtil du genoptager kontakten til dit jobcenter igen.

Vælger du at holde ferie i mere end 5 uger, vil din bevilling blive lukket og du skal søge ydelse på ny, når du kommer hjem.

Modtager du selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med din ydelse. Vælger du at holde ferie for egen regning og rejser til udlandet i mere end 2 måneder pr. år, vil det udskyde tidspunktet for, hvornår du igen har ret til at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

 

Bemærk at de nye krav vedrørende ret til kontanthjælp er lavet om, således at du nu skal have været i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år, samt at du skal have haft 2,5 år beskæftigelse inden for de sidste 10 år.

Det betyder, at hvis du i dag får kontanthjælp og rejser ud af Danmark i mere end 5 uger, således at din bevilling bliver lukket og du skal søge på ny, kan du risikere at du ikke længere har ret til kontanthjælp når du kommer hjem igen.

Kontakt ydelsescentret, hvis du er i tvivl om du har ret til kontanthjælp hvis du tager på ferie i mere end 5 uger.

 

Hvornår skal jeg varsle ferien?

Du skal give dit jobcenter besked om, at du vil holde ferie, før du holder ferie. Hvis du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie, efter du har holdt ferie, vil du blive trukket i din uddannelses- eller kontanthjælp svarende til den periode, du har holdt ferie.

Når du har aftalt ferie med dit jobcenter er det under den forudsætning, at du på tidspunktet for afholdelse af din ferie stadig opfylder kravet om at have modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder.

Du behøver ikke at holde ferien samlet, men den skal holdes inden for de efterfølgende 12 måneder.

 

Hvad sker der hvis jeg holder ferie uden selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp og er rejst ud af Danmark i min ferie?

Hvis du er rejst ud af Danmark i den periode, hvor du vælger at holde ferie for egen regning, og du er udrejst på udbetalingsdagen (sidste hverdag i måneden), vil du ikke få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp for hele den måned, der ligger op til udbetalingen, dog afhængig af din udrejsesperiode – se eksemplerne nedenfor:

Eksempel 1:

Er du udrejst i perioden 28. juni – 5. juli, betyder det, at du har ret til at få udbetalt din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp for perioden, 1. – 27. juni selvom du ikke er her i landet på udbetalingsdagen, da din udrejsesperiode ikke overstiger hvad der svarer til en normal ferie på 3 uger.

Eksempel 2:  

Er du for eksempel udrejst i perioden 15. juli – 15. august, betyder det, at du ikke er i Danmark på udbetalingstidspunktet den 31. juli, og du vil derfor ikke få udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp for hele juli måned.

Din ydelse genoptages når du igen er kommet hjem.

Du vil blive bedt om at fremvise rejsedokumentation, hvis du har været i udlandet- Pas og Billetter.

 

Rejser du mere end 5 uger og eventuelt fortsat har brug for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, så skal du møde i Jobcentret og stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet, og du skal igen søge selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp på ny, da du har været uden selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- og kontanthjælp i mere end en måned.

Modtager du selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og vælger du at holde ferie i udlandet i mere end 2 måneder pr. år, vil det udskyde tidspunktet for, hvornår du igen har ret til at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.