Deltag i Handicaprådets dialogmøde

”Retssikkerhed på handicapområdet” er emnet for årets Dialogmøde, som Handicaprådet inviterer borgere og samarbejdspartnere til den 28. oktober 2020, kl. 17:00-19:30 i Byrådssalen på Albertslund Rådhus.


Handicaprådet Albertslund udvælger hvert år et emne, der handler om handicap og sætter i år fokus på retssikkerhed. Ankestyrelsens årsopgørelse og statistik på hjemsendelse/omgørelsesprocent har vakt stor debat i medierne og på handicapområdet. Hvad er opgørelsen udtryk for, hvad handler det om og hvorfor omgør Ankestyrelsen så mange af kommunernes afgørelser? Hvad betyder det for den enkelte borger og hvad kan man selv gøre, hvis man er uenig med kommunen? 

Handicaprådets årlige Dialogmøde: handicapområdet og retssikkerhed
Borgmester og formand for Handicaprådet, Steen Christiansen, og næstformand i Handicaprådet og formand for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling, Bjarke Juul, byder velkommen og styrer os gennem to spændende oplæg med henholdsvis national og lokalt perspektiv på handicapområdet og retssikkerhed. 

Der er to oplægsholdere med forskellige perspektiver og vi byder velkommen til:

Emil Falster er Ph.D.-studerende på Roskilde Universitet og fortæller om hans forskning og hvad han ser på et nationalt plan med en samfundskritisk stemme. Falster forsker i børns hverdagsliv og kommer tæt på mange familier, som har funktionsnedsættelser (dækker både fysiske og kognitive handicap) og om deres møde med det offentlige.

Hvordan står det til i Albertslund Kommune og hvad kan vi bruge den nationale kritik til?

Vi byder velkommen til den lokale borgerrådgiver, Pernille Bischoff, som går på med et oplæg, som tager afsæt i hendes årsberetning. Borgerrådgiver er en uvildig ”mini-ombudsmand”, som opererer lokalt og hjælper borgere med alt fra vejledning, kontaktinformation, brobygning mellem forvaltning og borger og kan bistå borgere med henvendelse ind i forvaltningen.

Det er muligt at stille spørgsmål undervejs til de to oplægsholdere.

Tilmelding nødvendig pga. Corona-restriktioner og sikkerhed
På grund af Corona-restriktioner og sikkerhed er det nødvendigt med tilmelding og der gælder først-til-mølle. Der er plads til 43 mennesker i byrådssalen.

Der er god afstand mellem udvalgte pladser, sprit til rådighed før og undervejs. Forplejning er desværre ikke muligt, men vi sørger for vandflasker til deltagerne.

Tilmeld dig ved at sende en e-mail til Malene.Adler-Platzer@autismeforening.dk eller ring på 2238 7376.

Vel mødt. 

Venlig hilsen

Handicaprådet Albertslund