Besøg på Plejecentre

Nu er det igen muligt at pårørende kan besøge deres kære indendørs på Albertslund kommunes plejehjem og rehabilitering


Besøg på plejecentre - Albertslund Kommune

Information til pårørende 

 

Ingen tidsbestilling for besøg

Pårørende behøver ikke at bestille tid, og de kan selv bestemme, hvornår på dagen og hvilke dage i ugen, de vil på besøg. Det betyder, at plejehjemmene ikke kan planlægge, hvornår der skal være personale til stede for at hjælpe med besøgene. Pårørende får derfor en vigtig opgave med at bidrage til, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, afstand mv. følges, så vi kan passe på de ældre på plejehjemmene.

 

Besøg i boliger på plejehjemmene og Rehabiliteringen, ikke i fællesarealer

Fra den 2. juli kan besøgende frit besøge deres pårørende/venner, der er bosat på Albertslund Kommunes plejehjem og rehabilitering. Besøg foregår i beboerens egen bolig, og de steder det er muligt, benyttes terrassedør som adgang til boligen. Når det er nødvendigt at passere gennem dele af plejehjemmene for at nå boligen, hold da afstand til andre mennesker og undgå at berøre flere ting end nødvendigt.

For at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om, at vi alle holder 2 meters afstand til alle beboere på plejehjemmene, er det vigtigt for os, at besøg foregår i beboerens bolig og ikke på fællesarealerne. Hvis din pårørende sidder i et fællesareal, når du kommer, vil vi derfor bede jer om at følges ad hen i boligen med det samme. 

 

Besøgende skal være helt uden symptomer

Det er vigtigt, når man besøger sårbare ældre, at man møder op helt uden symptomer på sygdom, fx corona-virus (hoste, let feber, ubehag i halsen, ømhed i kroppen, hovedpine etc.). Hvis du har symptomer eller er i tvivl, så udsæt besøget til en anden dag.

Der kan komme 2-3 besøgende på samme tid, såfremt det er muligt at overholde 2 meters afstand til plejehjemsbeboeren. Familie og beboerens venner bedes koordinere besøg mellem hinanden, så der ikke er for mange besøgende på samme tid.

En gåtur er også en mulighed, men beboeren eller den besøgende skal være særlig opmærksom på håndhygiejne og at holde afstand til andre mennesker. Det anbefales, at gåturen ikke foregår i områder med mange mennesker.

 

Vask eller afspritning af hænder

Sprit hænderne af, inden du går ind på plejehjemmet eller lige efter du er gået ind i din pårørendes bolig. Følg de lokale instrukser.

Vask eller sprit hænder i løbet af besøget, hvis du har rørt ved noget urent, eller inden du rører ved fx mad- og drikkevarer.

Coronavirus udgør stadig en smitterisiko for os alle. Et af de bedste våben er hyppig håndvask eller afspritning af hænder. Hvis en person er smittet uden at have symptomer, kan virus overføres fra næse og mund til hænderne og derfra til andre. Vasker vi hænder ofte eller bruger håndsprit, dræber vi virus og kan ikke overføre det til andre.

 

Undgå håndtryk, kys og kram

Hvis der opstår en spontan situation med fysisk kontakt med din kære, så hjælp din pårørende med at få vasket eller sprittet hænder og gør det samme selv. Giv gerne besked, når du forlader plejehjemmet.

Hvis du på forhånd vurderer at tæt, længerevarende fysisk kontakt ikke kan undgås (fx fordi beboeren ikke kan kontrollere det), så er det hensigtsmæssigt at lave aftaler med personalet. Desuden er det vigtigt at vaske eller afspritte sine hænder inden berøring og igen umiddelbart efter kontakt. Det er både den besøgende og beboeren, der skal huske håndvasken. Fysisk kontakt bør afgrænses til at holde i hænder.

 

Kontakt til personalet

Hvis I har brug for kontakt til personalet under besøget, så kontakt dem telefonisk eller brug nødkald. Vi vil rigtig gerne drøfte jeres spørgsmål og muligheder i den nuværende besøgsordning med jer, men vil også gerne undgå unødig trafik i gangarealerne.

 

Rengøring efter besøg af den pårørende/besøgende

Det vil være en stor hjælp for os, hvis du kan hjælpe os med at aftørre de kontaktflader, du har været i berøring med under dit besøg. Hvis du ikke har mulighed for at gøre dette, må du meget gerne orientere os, når du forlader plejehjemmet igen. Så tager personalet sig af rengøringen.

 

Ønske om ture udenfor plejecentret, fejringer etc.

Vi anbefaler stadig at begrænse ture ud af huset og besøg hos andre. Så snart man bevæger sig udenfor plejecenteret øges smitterisikoen ved kontakt med andre/flere mennesker og ved kontakt med andre overflader i fx bil, omgivelser etc.

Hvis I har en særlig situation, hvor ønsket om besøg udenfor plejehjemmet er stort, så kontakt os, så vi kan vejlede jer bedst muligt. Kontakt os også, hvis vi skal tale om en konkret fejring fx af en fødselsdag.

 

Kortvarig nedlukning ved smitteudbrud

I tilfælde af smitteudbrud på et eller flere af kommunens plejehjem, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud. Det kan betyde, at et eller flere plejehjem kortvarigt lukker ned for besøg, hvis der fx er mistanke om smitte, øget risiko for smitte på et plejehjem eller, hvis antallet af smittede personer i Albertslund Kommune er over 20 smittede pr. 100.000.