COVID-19 - vi skal holde fast

Antallet af smittede med COVID-19 er steget i Albertslund. Det betyder at vi alle sammen må minde os selv og andre om, at situationen med COVID-19 stadig er alvorlig og vi skal huske at følge myndighedernes anbefalinger - bl.a. ved at holde afstand, have øget håndhygiejne, hoste i ærmet og bruge mundbind i kollektiv trafik osv.


Antallet af smittede med COVID-19 steget i Albertslund - Albertslund Kommune

Sundhedsmyndighederne har foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen i landet. Derfor gælder nu en række midlertidige tiltag, foreløbigt til 4. oktober 2020, for at sikre en effektiv smitteinddæmning.

På den baggrund iværksættes en række yderligere tiltag med henblik på at situationen med forhøjet smittespredning hurtigt og effektivt kan inddæmmes i Albertslund Kommune.

Tiltagene iværksættes under fokus på at sikre den fortsatte drift og undgå at kommunens serviceniveau påvirkes. Med det afsæt har kriseledelsen iværksat en plan med følgende forebyggende tiltag i Albertslund Kommune gældende fra 9. september 2020 til og med 1. oktober 2020. Økonomiudvalget hat godkendt planen. Det medfører bl.a.:

  • Der intensiveres rengøring i dagtilbud og skoler de næste 14 dage.
  • Relevante medarbejdergrupper arbejder hjemme efter den såkaldte ’københavnermodel’. Hjemmearbejde sker efter aftale med nærmeste leder og under forudsætning af, at arbejdet varetages ligeså effektivt hjemmefra. Administrative medarbejdere med tæt borgerkontakt undtages. Det samme gælder for medarbejdere med behov for særligt udstyr eller programmer, ligesom mødeafholdelse med ”omverdenen” fortsat gennemføres.
  • Alle arrangementer med under 50 deltagere kan fastholdes under hensyntagen til afstand, sprit osv. Der gælder særlige regler for Musikteatret og Forbrændingen. Der henvises derfor til deres hjemmeside ift. branchespecifikke regler. Undtaget herfor er særarrangementer som eksempelvis fællesspisninger, der aflyses. Idrætsbegivenheden med flere end 50 deltagere aflyses.

I det helet taget skal vi undgå trængsel, hvor vi kan. Albertslund er en af 17 kommuner, hvor forsamlingsforbuddet er sænket fra 100 til 50. Altså er der forsamlingsforbud på 50 i Albertslund indtil 4. oktober. Restauranter, barer og caféer lukker senest kl. 22.00 til den 4. oktober. Står man op på restaurationer/barer/caféer i samme periode skal man bære mundbind - det er ikke nødvendigt, når man sidder ned.

Besøgsrestriktioner på plejecentre
Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunalbestyrelsen i Albertslund omgående at indføre besøgsrestriktioner for plejehjem mv. Der er derfor nu indført restriktioner for besøgende til plejehjem, plejeboligbebyggelser, friplejeboligbebyggelser og aflastningspladser. Beboerne har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg.

Restriktionerne betyder:

  1. at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer,
  2. at besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre a) besøget sker i en kritisk situation, eller b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Læs mere om restriktionerne (link)

Læs mere om mulighed for gratis mundbind, få hjælp til isolationsfaciliteter, materiale på forskellige sprog osv. her på siden på albertslund.dk/COVID-19 - spred budskabet om at det er vigtigt at fortsætte med at følge anbefalinger og retningslinjerne for at undgå kritisk smittespredning.

Albertslund Kommune er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om situationen og behovet for eventuelt nye indsatser.

Vi skal stadig huske at følge anbefalingerne- bl.a. om at holde afstand.