Skyl af affaldsbeholdere i september


En gang om året, sidst på sommeren, bliver byens beholdere til madaffald skyllet med 55°C varmt vand. Da der ikke bliver brugt sæbe vil beholderen ikke blive 100 % ren.

Skylningen er i Albertslund i 2019 planlagt til september måned. Beholderne skylles i forbindelse med en af de ordinære tømninger. Skylningen foregår i en speciel bil, som følger efter den almindelige renovationbil. Er din beholder slut september mod forventning ikke blevet skyllet, kan du rette henvendelse til Vestforbrændings kundeservice. Der køres en opsamlingsrunde for eventuelle glemte adresser cirka 3 uger efter endt skylning. 

Vasker du selv din beholder med sæbe, skal du opsamle sæbevandet og hælde det i toilettet. Du må ikke hælde det i en regnvands-brønd, da vandet  ledes urenset ud i vores åer og dermed forurener vandmiljøet.