Rosenly foreslås lukket

Børne- og Skoleudvalget har sendt en sag i høring, hvor der lægges op til at Børnehuset Rosenly lukkes senest den 1. oktober. Der er høringsfrist 29. maj. Institutionen har været hårdt ramt, ikke mindst pga. en stor overgrebssag, der har sat sine spor.


Onsdag aften den 8. maj havde Albertslund Kommune samlet alle forældrene til børn i Børnehuset Rosenly til møde. Her meddelte kommunen, at den ønsker at lukke institutionen.


"På trods af en ny ledelse er det ikke lykkedes at genoprette den pædagogiske praksis i institutionen. Vi har nået et niveau nu, hvor vi ikke kan stå inde for kvaliteten. Vi har et ansvar for børnene. De skal have en god, tryg og udviklende hverdag i vores institutioner. Det er vores vurdering, at Rosenly ikke kan leve op til det. Derfor ønsker vi at lukke institutionen og få børnene ind i kommunens andre daginstitutioner. Det er turbulent ja, men vi gør det fordi vi vurderer, at det er det bedste for både børn og voksne," siger borgmester Steen Christiansen.

Han er således klar over, at det er en beslutning, som har store konsekvenser for en masse mennesker – ikke mindst børn, forældre og personale. Han siger:

"Børnehuset Rosenly har været hårdt ramt, og det har sat sine spor. Det ved vi alle. Vi må konstatere, at det ikke er lykkedes at få skabt de forandringer, der er brug for. Nu kan vi ikke vente mere og bliver nødt til at tage ansvar, så børn og forældre kan få en ordentlig hverdag i en institution med høj faglighed og pædagogik i højsæde."         

Beslutningen om at lukke Børnehuset Rosenly er i høring hos forældre og personale indtil den 29. maj via forældrebestyrelse og MED-udvalg. Høringssvarene behandles i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni, Økonomiudvalget den 11. juni og Kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning om lukningen den 18. juni. Planen er, at børnehuset lukker senest den 1. oktober, og at børnene i den kommende periode tilbydes plads i kommunens øvrige institutioner. Forældrene har fået tilsendt principperne for at få deres børn i et andet dagtilbud i kommunen. De næste par uger kan forældrene aftale tid med de andre børnehuse, så de kan komme på besøg og få en fornemmelse af de forskellige daginstitutioner. Afdelingen for Dagtilbud vil desuden gå i dialog med medarbejderne i institutionen om mulig omplacering til lignende jobs i andre af kommunens daginstitutioner. Dagtilbudsafdelingen vil være i tæt dialog med institution og forældregruppe, så dagligdagen og processen indtil lukningen bliver ordentlig.

Lederen af Børnehuset Rosenly har sagt op og starter i nyt job den 1. juni. 

Læs mødesagen til Børne- og Skoleudvalg og Økonomiudvalg (link)