Redegørelse til Børne- og Socialministeriet

Albertslund Kommune har den 12. februar sendt en redegørelse over sagsforløbet i den meget alvorlige sag, hvor en tidligere ansat har udsat børn for overgreb i institutionen og også i spejderregi i en anden kommune. Vi offentliggør her redegørelsen.


Redegørelsen viser, at der har været igangsat en lang række handlinger og tilbud om hjælp i forløbet. Men den ændrer ikke ved, at der i forløbet desværre er lavet nogle fejlvurderinger. Vi ville bl.a. ønske, at vi tidligere havde fået børnene udredt i Børnehuset som led i en børnefaglig undersøgelse. Det er vi meget kede af – og det har vi også sagt til de berørte familier. 

”Vi ønsker at være åbne og gennemsigtige omkring forløbet i den her meget alvorlige sag. Derfor har vi også valgt at offentliggøre redegørelsen her på vores hjemmeside. Uanset hvor ulykkelig sagen har været, skal vi lære af den, så vi kan være bedre organiseret og undgå fejlvurderinger, hvis vi bliver ramt af andre store kriser,” udtaler borgmester Steen Christiansen.

Generelt har Albertslund Kommune ovenpå sagen skærpet fokus på korrekt håndtering af overgrebssager og på forebyggelse og opsporing af sager om seksuelle og voldelige overgreb. Der er gjort en række tiltag, som skal imødekomme at kommunen fremadrettet sikrer korrekt håndtering af overgrebssager og en kompetent tilgang til forebyggelse og opsporing af overgreb, bl.a. har over 900 medarbejdere været på kursus.

Læs redegørelsen sendt til Børne- og Socialministeriet den 12. februar (link åbner i ny fane)
Personfølsomme oplysninger og familiernes enkeltsager er ekstraheret i henhold til offentlighedsloven.  

Svar fra Børne- og Socialministeren på baggrund af redegørelsen (link)