Ombygning af Albertslundvej

- anlægsarbejdet forventes at være færdigt med udgangen af uge 45


På strækningen fra krydset Kongsholm Allé/Nordmarks Allé til kommunegrænsen mod Vallensbæk, ombygges Albertslundvej nu til to spor og hastighedsgrænsen sænkes til 50 km/t.

For at skabe bedre oversigtsforhold fra sidevejene, etableres der afmærket længdeparkering og trafikheller i siderne ind mod boligområderne og gymnasiet.

Anlægsarbejdet forventes ikke at være til større gene for busdriften eller de øvrige trafikanter, som opfordres til at vise hensyn til de folk der arbejder på vejen og til hinanden.