Nyt kommunalt affaldsselskab forventet opstart ultimo marts 2020

- giver forsyningssikkerhed


 

En privat renovatør har skabt usikkerhed om affaldsindsamlingen i Albertslund og fire andre kommuner. Derfor har kommunerne set sig nødsagede til at gå sammen og danne deres eget affaldsselskab i stedet. Det skaber sikkerhed for, at borgerne kan få hentet deres affald.

Usikkerhed og tvivl skabt af en privat renovatør har fået kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk til at gå sammen og oprette et kommunalt ejet affaldsselskab, Ressourceindsamling A/S. Det står klart, efter kommunalbestyrelserne i de fem kommuner har godkendt etableringen af affaldsselskabet.

Oprettelsen af Ressourceindsamling A/S sker i kølvandet på, at den nuværende private renovatør i de fem kommuner tidligere i 2019 valgte at opsige kontrakten. Det skete med begrundelsen, at kontrakten var tabsgivende. Efterfølgende trak renovatøren opsigelsen tilbage, men episoden har fået kommunerne til at tvivle på, om renovatøren på sigt ville kunne udføre en pålidelig affaldsindsamling.

Kommunerne har derfor besluttet, at løsningen på den opståede usikkerhed er at hjemtage affaldsindsamlingen i løbet af første halvår 2020 og frem til maj 2021. Her udløber den formelle samarbejdskontrakt mellem kommunerne alligevel.

Ingen ændring i tømning – men mindre takststigning
Kommunerne har de seneste måneder forhandlet med den nuværende private renovatør om erhvervelse af materiel, flytning af mandskab og kontrakter, og derfor vil borgerne i de fem kommuner som udgangspunkt ikke mærke nogen forskel, når Ressourceindsamling A/S overtager indsamlingen.

- Jeg er glad for, at det er lykkes at sikre, at affaldsindsamlingen nu fortsætter i kendt omgang og med samme miljøgevinst. Der kommer mindre prisstigninger, men alternativet ville være nye ordninger. Vi overtager i det kommunale selskab dygtige medarbejdere og vognpark fra Remondis. Jeg ser frem til samarbejdet med de øvrige kommuner, hvor vi vil have fokus på en effektiv og miljørigtig indsamlingsordning, siger borgmester Steen Christiansen. 

Ressourceindsamling A/S vil efter planen få base i Albertslund Kommune.

Find svar på de hyppigste spørgsmål til det nye affaldsselskab i nedenstående FAQ samt denne FAQ.

 

Hvornår starter det?

Det forventes at fra omkring starten af april af 2020 vil det være ansatte i ”Ressourceindsamling A/S”, som vil hente affald i stedet for den private renovatør, Remondis, som henter affald i dag.

Hvorfor skal vi overhovedet lave det om?

Fordi der ellers ville være risiko for, at dit affald ikke ville blive hentet, og at sorteret affald ville blive blandet sammen og blot smidt til forbrænding frem for genanvendelse, hvis et andet privat selskab skulle hyres ind med kort varsel i stedet for Remondis, der har det rigtige materiel .

Hvad koster det at trække opgaven hjem/at lave et § 60 selskab?

Vi betaler ikke en sum penge for at trække opgaven hjem. Ligesom i dag betaler vi for at få en opgave udført, men i modsætning til i dag, vil vi fremadrettet betale et kommunalt ejet selskab for at få denne opgave udført.  Da vi er et nyt og mindre selskab, vil der være nogle ekstra udgifter, som vi skal dække. Vi ved også, at den nuværende renovatør tabte penge på at hente affald. Det tab skal vi naturligvis også dække. Så vidt vi kan regne os frem til, vil det koste de fem kommuner fem mio. kr. mere tilsammen om året frem til maj 2021.

Hvorfor stiger taksten? (hvorfor skal jeg betale mere ”for det samme”)

Taksten stiger, fordi den nuværende renovatør taber penge på at hente affald. Uanset hvem der henter affald fremover – om det er den nuværende renovatør, en anden privat renovatør eller kommunerne selv – så stiger taksten.

Hvor meget stiger borgerens regning/taksten i år og fremover?

I Albertslund Kommune vil stigningen blive fra 70 til 203 kr.  pr. husstand.

Hvorfor skal jeg betale for det?

Fordi du er borger i kommunen, og det er en kommunal opgave at hente affald, som betales via takterne.

Hvorfor kan I ikke bare få nogle andre til at hente affaldet?

Det kunne vi måske også, men så ville det kræve et udbud, hvilket tager tid, og er forbundet med stor usikkerhed.

Usikkerhed om, om den nuværende private renovatør smider nøglerne før et nyt udbud er gennemført eller går konkurs, og usikkerhed om, hvilken pris en ny renovatør vil kræve for at udføre arbejdet.

Vestforbrænding har på baggrund af grundig markedsundersøgelser vurderet, at et nyt udbud ville medføre, at det ville koste ca. 300 kr. om året per husstand, da markedet har ændret sig. Sammenholdt med, at et nyt udbud er forbundet med stor usikkerhed om forsyningssikkerheden, har vi vurderet, at dette vil være en dårlig løsning.

Takststigningen er ikke den samme i de 5 kommuner - hvorfor det?

Hver kommune betaler for det i kommunen besluttede serviceniveau, som er forskelligt fra kommune til kommune. Nogle kommuner har f.eks. valgt at få hentet affald en gang om ugen, mens andre får hentet affald en gang hver anden uge. Haveaffalds- og storskraldsordningerne er desuden forskellige og sådan er der forskelligheder som afspejler sig i taksterne. Derudover er antal indbyggere og offentlige institutioner forskelligt.

Hvorfor er der ikke lavet et nyt udbud?

De fem kommuner har valgt at passe godt på miljøet ved at sortere affald i seks forskellige enheder. Det kræver en helt særlig type lastbil; nemlig en bil med to rum, så det sorterede affald ikke bliver blandet sammen under kørslen og efterfølgende kan genanvendes.

Ved et nyt udbud kunne vi ikke være sikre på, at det var muligt at finde en renovatør, som havde det nødvendige antal af præcis den type bil, som vi havde brug for. Derfor har vi valgt at købe bilerne selv, så vi er helt sikre på, at det affald, som du og andre har sorteret bliver hentet og holdt adskilt under kørslen.

Hvorfor laver vi et fælleskommunalt selskab og ikke vores eget pr. kommune?

I 2015 valgte de fem kommuner at indgå en aftale med Vestforbrænding om at indsamle affald på tværs af kommunegrænser for at opnå bedre priser. Aftalen med Vestforbrænding løber frem til maj 2021. Så længe aftalen løber, kan det økonomisk og praktisk bedre betale sig at lave en løsning sammen.

Hvordan skal vi så sortere/Bliver der ændret på sorteringen?

I skal gøre, som I plejer. Der bliver ikke ændret på noget.

Får vi et andet serviceniveau? Får vi nye tømmedage?

Nej, pointen er netop, at borgerne ikke skal mærke en forandring.

Får vi nye skraldemænd? Er skraldemændene kommunalt ansatte?

Nej  - de skraldemænd, som henter affald i dag vil også hente affald fra begyndelsen af 2020, og deres ansættelsesvilkår bliver som udgangspunkt ikke ændret

Hvem skal vi så ringe til ?

Vestforbrænding’s Kundecenter – som I plejer.

Hvad skal der ske efter 1. maj 2021?

Der er forskellige muligheder, og vi skal vælge den bedste. Men lige nu vi ved, at borgernes affald bliver hentet, og at sorteret affald bliver holdt adskilt under kørslen.

Hvad betyder det så i det lange løb? Falder gebyret igen?

Det er svært at spå om fremtiden. Havde vi vidst, at den nuværende renovatør var usikker, havde vi aldrig indgået en aftale med dem. Vi arbejder løbende på at tilbyde borgerne den bedst mulige service til færrest mulige penge.

Får jeg så rettigheder til at ændre på affaldsordningen?

Jeres mulighed for indflydelse på f.eks. affaldsordningen er den samme som hid tid