Ny støjhandlingsplan i høring

Albertslund Kommune har et udkast klar til en ny støjhandlingsplan - og vi vil gerne høre din mening


Støjhandlingsplanen skal medvirke til at vi kan undgå, forebygge eller begrænse skadelige virkninger og gener af ekstern støj.

Trafikstøj er den primære kilde til ekstern støj i kommunen, og planen giver et samlet overblik over støjen og den indsats der skal til for at bringe den ned.

Læs forslag til ”Støjhandlingsplan 2018” og send dit høringssvar til ”Vej & Park”

Høringen løber fra den 15. maj til den 12. juli 2019, som også er sidste frist for at sende dit svar.

I vores ”Idékatalog” kan du læse mere om hvordan vi kan få dæmpet støjen fra trafikken.