Midlertidig lukning af stierne omkring diget i Kongsholmparken

HOFOR ændrer nu de våde enge i Kongsholmparken, så stien gennem parken til broen igen bliver farbar


I den periode hvor stien over diget i Kongsholmparken er lukket, skal du ud på en lille omvej nord eller syd for diget for at ramme stien under motorvejen mod Taastrup. HOFOR beklager de gener det giver, og forventer at være færdige omkring diget om en måneds tid.

Derefter fortsætter arbejdet i Vandhaverne hvor stien gennem Vandhaverne lukkes i en periode. Hele arbejdet forventet afsluttet i juli måned, og derefter vil man oftere kunne passere Kongsholmparken tørskoet.

Læs mere her: "Vi arbejder i byen"

https://albertslund.dk/media/1716714/hofor-i-kongsholmparken.pdf