Midlertidig lukning af stien gennem Vandhaverne

- HOFOR sikrer brinkerne i Vandhaverne mod at erodere under kraftige regnvejr


I den periode hvor stien i vandhaverne er lukket, skal du ud på en lille omvej nord eller syd for Vandhaverne for at ramme stierne under motorvejen mod Taastrup.

HOFOR forventer at være færdige med arbejdet med udgangen af september og beklager de gener det kan give. 

Læs mere her: "Vi arbejder i byen"