Store udviklingsplaner; Hersted Industripark skal blive fremtidens bydel

I 1960’erne blev Hersted Industripark etableret som et af landets største erhvervsområder. 50 år efter har kommunalbestyrelsen i Albertslund nu besluttet at sende en masterplan i høring. En ambitiøs masterplan, der skal gøre området, der er på størrelse med Nordhavn, til fremtidens bæredygtige bydel lige ved den kommende letbane. Borgmester Steen Christiansen kalder det for et af de største byudviklingsprojekter udenfor selve København. Planerne er 12.000 nye boliger, 24.000 ny borgere og flere tusinde nye arbejdspladser i området, der har et areal på 160 ha.


Masterplan for HIP - Albertslund Kommune

Gennem de senere år er fremtidens lys blevet udviklet, førerløse busser afprøvet og Smart City-løsninger testet i Hersted Industripark i Albertslund. Nu ligger en ambitiøs masterplan op til at skabe fremtidens bydel lige ud til Vestskoven og med letbanen som rullebåndet, der forbinder området til resten af hovedstadsområdet, landet og verden. Borgmester Steen Christiansen siger om planerne:

”Området med Hersted Industripark har kæmpe potentialer, som vi skal have udnyttet. Masterplanen lægger op til at skabe fremtidens bydel. Jeg forventer mig meget af planen, som skal sørge for en bæredygtig udvikling og ende ud i fremtidens bæredygtige by. Vi trækker skoven ind i byen og vil skabe nye og blandede bydele med både attraktive boliger og erhverv, som hånd i hånd skaber et vitalt liv ved den kommende letbane. Det skal bidrage til et stærkere, rigere og mere selvstændigt Albertslund.”

Ifølge Steen Christiansen skal masterplanen bidrage til, at Albertslund i endnu højere grad end i dag manifesterer sig som en grøn og bæredygtig velfærdsby i Hovedstaden. De eksisterende brede veje indsnævres, så der kan etableres cykelstier, fortove og parker. Udviklingen af Hersted Industripark skal ske i tre faser og forventes tidligst færdigt i 2045. I Første fase forbindes området med den nye letbane via en ny bygade. Dertil kommer rekreative områder og et urbant bydelscenter i området ved stationen. Senere kommer etableringen af de mere skovnære områder.

På størrelse med Nordhavn – 11 nye kvarterer skal se dagens lys
I masterplanen deles Hersted Industripark op i 11 nye kvarterer med nye bebyggelser og beplantning. Hver især vil de have deres særegne karaktertræk, der relaterer sig til områdets historie og omgivelserne. Kvartererne bindes sammen af rekreative boulevarder, langstrakte parker på nedlagte veje, og grønne områder til idræt og leg. Den nyeste by- og transportteknologi kommer også til at spille en understøttende rolle i den fysiske og digitale infrastruktur ved at gøre færdslen i området både let tilgængelig, sikker og komfortabel. Blandt andet kommer førerløse busser, digitale informationsstandere, intelligent gadebelysning og super-cykelstier til at sætte nye standarder for, hvordan man skaber en moderne og grøn bydel.

Masterplanen er tro mod Albertslund Kommunes værdier og historie, bl.a. på den grønne bane – planen skal i tråd med kommuneplanstrategien have rod i FN’s verdensmål. Albertslund er kendt som den planlagte by med et unikt stisystem, hvor gående og cyklister er adskilt fra den tunge trafik på vejene. Det skal også være modellen i den nye bydel, som lige så stille skal se dagens lys og stå færdig på størrelse med Nordhavn i 2045.

Bag masterplanen, som Urban Creators er rådgiver på, ligger et grundigt arbejde, hvor bl.a. en lang række grundejere, borgere og samarbejdspartnere er blevet inddraget i form af bl.a. interviews og stormøder. Nu ønsker kommunen at komme i dialog med investorer og udviklere, så visionen og procesplanen for arbejdet kan gå ind i næste etape. På mødet i Kommunalbestyrelsen tirsdag den 12. november, hvor masterplanen blev godkendt og sendt i høring, blev det også besluttet at sætte gang i lokalplanarbejdet med det første konkrete udviklingsprojekt i Hersted Industripark, der skal omdanne et erhvervsområde til boliger.

Læs Masterplanen for Hersted Industripark, der er i høring fra den 19. november til den 28. januar 2020 (link)

Kontakt
Har du spørgsmål til masterplanen, kan du tage kontakt til Søren Kehr, der er projektleder for byudviklingen af Hersted Industripark, på mail; syq@albertslund.dk