Godt nyt til cyklisterne

- ny asfalt og lys til supercykelstier i Albertslund


Godt nyt til cyklisterne - Albertslund Kommune

Flere af cykelstierne i Albertslund Kommune får henover sommeren ny asfalt til glæde for de mange der tager cyklen i og gennem kommunen. Kommunalbestyrelsen har nemlig besluttet at der skal lægges nyt slidlag på Poppelstien, som er en del af supercykelstien Albertslundruten. Derudover kommer der nyt slidlag på  dele af cykelstierne langs Roskildevej, som bliver en del af den kommende supercykelsti Roskilderuten. 

På Trippendalsstien, som er en del af både Albertslundruten og Ring 4-ruten, er der blevet etableret ny stibelysning og opsat særlige master med spots i de krydsninger, hvor man kan forvente at der vil være lokal trafik - blandt andet skolebørn. Disse spots vil medvirke til at give mere lys og skabe bedre sikkerhed ved at gøre opmærksom på, at der i disse punkter er trafik fra andre stier. Dette koncept rulles også ud på det øvrige stinet.

I løbet af foråret og sommeren vil kommunen desuden etablere belysning på den østlige del af Albertslundruten i området ved Albertslund Stadion.