DR-dokumentar om en forfærdelig sag

DR har lavet dokumentaren "De skjulte overgreb", som handler om en meget alvorlig sag, hvor en tidligere ansat i en institution i Albertslund Kommune har udsat børn for overgreb. I øjeblikket er Albertslund Kommune ved at lave en redegørelse over sagsforløbet til Børne- og Socialministeriet.


Den 28. januar sendte DR en dokumentar om en tidligere ansat i Børnehuset Rosenly i Albertslund Kommune, som gennem adskillige år har udsat børn for overgreb i institutionen og også i spejderregi i en anden kommune. For sine forbrydelser er han blevet idømt en forvaringsdom – det betyder fængsel på ubestemt tid.

Det er en meget alvorlig sag. Vi har haft en medarbejder ansat, som har misbrugt en masse menneskers tillid. Det har betydet, at børn helt ubegribeligt har været udsat for overgreb. Det er ulykkeligt.

Dokumentaren sætter bl.a. Albertslund Kommune i et kritisk lys. Det er forståeligt. Det er en stor sag, som har været svær på mange måder. Siden vi blev bekendt med den tidligere ansattes overgreb og krænkelser har hjælp til de berørte børn og deres forældre/familier og medarbejdere haft førsteprioritet og har det stadig med psykologhjælp, gruppesamtaler, børnefaglige undersøgelser mv.

Det har været en svær sag, hvor der kom flere og flere oplysninger frem undervejs i efterforskningen. I det forløb har vi desværre lavet nogle fejlvurderinger. Det er vi meget kede af – og det har vi også sagt til de berørte familier. Vi ville bl.a. ønske, at vi tidligere havde fået børnene udredt i Børnehuset som led i en børnefaglig undersøgelse.

En række af børnene er nu i forløb i Børnehuset. Alle familier har fået tilbud om en børnefaglig undersøgelse og børnene er registreret i det sociale system. Som nævnt har vi igennem hele forløbet forsøgt at tilbyde den rette hjælp til dem, der har behov for det – børn, familier og kolleger, bl.a. med kriselinje, psykologhjælp og gruppesamtaler. Det fokus har vi stadig.

Siden vi blev gjort opmærksomme på den tidligere ansattes overgreb, har vi udover hjælpen til de berørte iværksat en række konkrete tiltag, bl.a.:

• En uvildig undersøgelse foretaget af KL.
• Leder og souschef blev fritaget for tjeneste. Det betyder, at der efter nogle perioder med konstitueret ledelse nu er ny leder og souschef.
• Alle medarbejdere i kommunen, der arbejder med børn, har været gennem et kompetenceudviklingsforløb om voldelige og seksuelle overgreb, som Socialstyrelsen har stået for. Det betyder, at over 900 medarbejdere har fået skærpet deres viden på området som et led i udarbejdelsen af en ny beredskabsplan (også alle i foreningslivet er blevet tilbudt kursus).
• Der er blevet sat midler af til en jurist i Familieafsnittet.
• Fysiske ændringer i Børnehuset Rosenly – bl.a. glas i alle dørene.
• Det pædagogiske tilsyn er blevet skærpet.

Vi er klar over, at en så alvorlig sag med konsekvenser for så mange mennesker, medfører en række spørgsmål. En dokumentar, som den DR sender i dag, gør ikke mængden af spørgsmål mindre. Derfor har vi valgt at skrive denne tekst, som forhåbentlig kan give svar på en række af spørgsmålene. Vi publicerer desuden resultaterne af den uvildige KL-undersøgelse, som måske også kan hjælpe andre med at blive klogere, så risikoen for at noget lignende sker minimeres.

KL-undersøgelsen (link)
Efter vi fik kendskab til overgrebene i marts 2017 iværksatte vi en KL-undersøgelse for at afdække, om der har været en direkte sammenhæng mellem forholdene i institutionen og overgrebene på børnene. Undersøgelsen har vist, at der ikke er en direkte årsagssammenhæng mellem arbejdets tilrettelæggelse, samarbejdskulturen og den sigtedes overgreb mod børnene. Men giver en række anbefalinger til, hvad man kan gøre for at minimere risikoen for at lignende alvorlige sager finder sted. Det har bl.a. ført til de handlinger, som vi nævner ovenfor.

Læs Albertslund Kommunes beredskabsplan (link)

Redegørelse over sagsforløbet til Børne- og Socialministeriet
I øjeblikket er vi i fuld gang med at lave en redegørelse af sagsforløbet til Børne- og Socialministeriet. Fristen for redegørelsen er den 12. februar.