Budgetkatalog i høring

Albertslund Kommunes administration har udarbejdet et budgetkatalog, som er i offentlig høring frem til den 20. september. Budgetkataloget indeholder forslag til besparelser for 47 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 90 mio. kr. fra 2021, og det danner grundlag for Kommunalbestyrelsens forhandlinger om budgettet for 2020.


Budgetkatalog i høring - Albertslund Kommune

Budgetkataloget består af tre dele. Første del indeholder besparelsesforslag, som tager afsæt i en række budgetanalyser, som er gennemført vedrørende kan- og skal-opgaver på de forskellige fagområder ift. den analyseplan, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Anden del af Budgetkataloget indeholder besparelsesforslag, som tager afsæt i den gennemførte analyse af administrationen og Jobcentret, mens den tredje del indeholder nogle supplerende besparelsesforslag. Samlet indeholder de tre budgetkataloger forslag til besparelser for 47 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 90 mio. kr. fra 2021, og det danner grundlag for Kommunalbestyrelsens forhandlinger om budgettet for 2020.

Alle borgere, medarbejdere og øvrige interessenter har frem til den 20. september 2019 mulighed for at komme med bemærkninger til budgetkatalogets konkrete forslag. Det kan ske ved at sende en mail til budget@albertslund.dk eller til Albertslund Kommune, att. Mona Hansen, Økonomi & Stab, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund.

I løbet af september vil der blive afholdt dialogmøder med borgere mfl. om Budget 2020.

Kommunalbestyrelsen bliver præsenteret for alle høringssvar på et temamøde den 8. oktober 2019, så de kan indgå i forhandlingerne om Budget 2020. Budgettet for 2020 skal være forhandlet på plads senest den 5. november 2019.

Læs de tre dele af budgetkataloget:

Del 1 (link)

Del 2 (link)

Del 3 (link)

Analyser
Nedenfor kan du klikke dig ind på de bagvedliggende analyser indenfor forskellige områder til budgetkataloget.

Kan- og skal-analyse på kultur- og fritidsområdet (link)
Kan- og skal-analyse på PPRs område (link)
Kan- og skal-analyse på dagtilbudsområdet (link)
Kan- og skal-analyse på tandplejens område (link)
Kan- og skal-analyse på sundhedsplejens område (link)
Kan- og skal-analyse på ejendomsområdet (link)
Kan- og skal-analyse på ungdomsskolens område (link)
Kan- og skal-analyse på sundheds- og ældreområdet (link)
Analyse af administrationsområdet (link)
Benchmarking af Jobcentret (link)

Følg med i budgetprocessen på albertslund.dk/budget2020 (link). Her kan du bl.a. læse de spørgsmål, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne stiller til administrationen i forbindelse med budgettet for 2020. Og løbende kan du også læse administrationens svar på spørgsmålene.