Invitation til borgermøder om budget 2020

Forud for budgetforhandlingerne for 2020 beder vi om dit perspektiv på de konkrete besparelsesforslag, som byens politikere skal tage stilling til.


Orienter dig i besparelsesforslag og tilmeld dig borgermøderne her.