2020: En ny kommunal udligningsreform på vej

I første halvår 2020 forventes det, at regeringen vil forhandle en ny reform om kommunal udligning på plads. Det kommunale udligningssystem er en ordning, som skal sikre kommunerne nogenlunde lige økonomiske vilkår


Nytåret er så småt ovre og årets første måned er gået i gang. 2020 vil blive afgørende på mange punkter, men for kommunerne er især ét emne særdeles vigtigt: den kommunale udligningsreform. Regeringen har tidligere varslet, at de vil starte forhandlingerne til denne i starten af året – og i hovedstadsområdet ønsker Stop Forskelsbehandlingen Nu at kæmpe for, at der ikke bliver sendt endnu flere penge fra hovedstadsområdet til resten af landet.

”Vi er selvfølgelig spændte på, hvordan forhandlingerne vil komme til at gå. Vi håber og tror på, at folketingspolitikerne er opmærksomme på alle fakta. Vi har samlet information og fakta om udligningssystemet på vores hjemmeside, så alle, der er interesserede, kan læse mere om, hvorfor udligningen og de kommende forhandlinger er vigtige. Det er vigtigt, fordi det i sidste ende er helt almindelige borgere, som ender med at mærke følgerne af en udligningsreform” fortæller borgmester i Albertslund, Steen Christiansen (S).

Den kommunale udligningsreform, hvis formål er at sikre nogenlunde lige økonomiske vilkår i landets kommuner, har de seneste år betydet en voldsom stigning i de beløb, der sendes fra øst til vest. Samtidig er rådighedsbeløbet for almindelige familier meget lavere i hovedstadsområdet end for tilsvarende familier andre steder i landet. Derfor kæmper Stop Forskelsbehandlingen Nu for at sætte fokus på, at en kommende udligningsreform bør tage hensyn til borgernes økonomi – det er i sidste ende dem, som kommer til at betale regningen. Et argument som Steen Christiansen også fremhæver:

”En almindelig familie i hovedstadsområdet har 74.000 kr. mindre til rådighed om året end en tilsvarende familie i Nordjylland. Det er en meget stor forskel – samtidig er udligningskronerne fordoblet fra hovedstadsområdet til resten af landet siden 2007 og er nu på næsten 14 mia. kr. om året. I sidste ende er det almindelige borgere i hovedstadsområdet, som betaler for, at skatten kan holdes lavere, end den ellers ville være andre steder i landet. Derfor må et sådan system også indtænke borgernes private rådighedsbeløb”. 

Hvis du vil blive klogere på udligningssystemet, de centrale komponenter og historien, kan du læse mere i vores Guide til Udligningssystemet her:

Guide til Udligningssystemet