Udvikling af Albertslund Centrum - Kom og vær med!

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende masterplan for Alberslund Centrum og miljørapport i høring. Planen sætter en retning og en ramme for, hvordan Albertslund Kommune og Citycon ønsker at udvikle centeret. Albertslund Kommune og Citycon inviterer derfor til borgermøde med workshops. Her får du mulighed for at komme med idéer, ønsker og kommentarer til planen.


Workshop: Udvikling af Albertslund Centrum - Kom og vær med! - Albertslund Kommune

Masterplan for Albertslund Centrum
Med masterplanen vil vi få et bycentrum hvor butikker bliver suppleret med nye boliger, med både høje og lave bygninger og et åbent center, der er tæt forbundet med byen omkring.

Albertslund Kommune og Citycon inviterer derfor til borgermøde om masterplanen. Her får du mulighed for at komme med idéer, ønsker og kommentarer til planen. Og fortælle hvad du synes er vigtigt at have med ind i fremtidens Albertslund Centrum.

Først fortæller vi om den udvikling som masterplanen beskriver. Bagefter arbejder vi sammen i workshops om nogle af temaerne i planen.

Se programmet for workshoppen (link)

Læs masterplanen (link)

Tidspunkt og tilmelding
Kom og vær med mandag den 22. oktober 2018, kl. 19 – 21.30 i Kongsholmcenterets auditorium, Liljens Kvarter 2.

Husk at tilmelde dig senest torsdag den 18. oktober på mail: ahc@albertslund.dk

Høring af masterplan og miljørapport
Masterplanen følges med en miljørapport, der afdækker hvordan planen kan få indflydelse på sol og skygge, trafik, støj og vindforhold. Både masterplan og miljørapport er i høring og du har mulighed for at komme med bemærkninger.

Læs mere om høringsproces for masterplan og miljørapport (link) 

 

Kvalitetsprogram
Kommunalbestyrelsen har vedtaget et kvalitetsprogram med de ønsker kommunen har til bygninger, byrum, forbindelser og trafik, når centeret bliver udviklet. Det er med til at sikre, at vi har fokus på, at centeret bliver et endnu mere levende sted i Albertslund, med gode byrum og forbindelser. 

Se kvalitetsprogrammet for udviklingen af det centernære Albertslund (link)